Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IZABELA SAMLIK-FRONC"

Badania odporności korozyjnej stopów metali stosowanych w protetyce stomatologicznej za pomocą metod ICP-TOF-MS, TOF-SIMS i AAS

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badanie składu chemicznego powierzchni stopów dentystycznych (Wirobond C oraz Ecogold) przed i po narażeniu na korozję oraz zbadano ilość uwalnianych jonów metali po przechowywaniu stopów w roztworze 0,9% NaCl z uwzględnieniem różnych zawartości stopu powtórnie przetopionego. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metod, takich jak ICP-TOF-MS, AAS, TOF-SIMS. Two com. dental Co-Cr-Mo-W-Si-Fe-Ce (I) and Ag-Au-In- Pt (II) alloys were studied for corrosion resistance in 0.9% NaCl soln. at room temp. for 1 week and for 4 mos. The test samples (rods) were prepd. by smelting the alloys as recived or in mixt. with recycled ones. The concns. of metals in the test solns. were detd. by the title methods. The corrosion resistance of the I alloy decreased with the increasing amts. of recycled alloys. In the case of II alloy, no deterioration of corrosion resistance was obsd. after addn. of the recycled alloy. Rozwój in􀄪ynierii materia􀃡owej spowodowa􀃡, 􀄪e wspó􀃡czesna stomatologia w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów dysponuje wieloma nowymi materia􀃡ami (materia􀃡y 􀄪ywicze, ceramiczne oraz metale i ich stopy) o unikatowych w􀃡a􀄞ciwo􀄞ciach fizykochemicznych. W praktyce klinicznej w wielu dziedzinach medycyny (np. w stomatologii, ortopedii lub neurochirurgii) rutynowo stosuje si􀄊 metale lub znacznie cz􀄊􀄞ciej stopy metali, które z uwagi na du􀄪􀄅 wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 mechaniczn􀄅, znajduj 􀄅 zastosowanie jako materia􀃡y konstrukcyjne do wyrobu wi􀄊kszo􀄞ci protez dentystycznych, zespole􀄔 kostnych i implantów 􀄞ródkostnych. Mimo du􀄪ej odporno􀄞ci korozyjnej, 􀄪aden ze stosowanych metali, nie wy􀃡􀄅czaj􀄅c metali szlachetnych oraz tytanu i jego stopów, nie[...]

 Strona 1