Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata LATAŁA"

Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki badań bezpieczeństwa fotobiologicznego 53 źródeł światła (świetlówek, żarówek halogenowych i źródeł ledowych) stosowanych do celów oświetleniowych. Pomiary emitowanego przez źródła promieniowania optycznego wykonano zgodnie z kryteriami i metodą badań zawartą w PN-EN 62471:2010. Spośród badanych źródeł żadne nie zaklasyfikowane zostało do grupy wysokiego ryzyka, natomiast do grupy ryzyka umiarkowanego zaklasyfikowano 11 źródeł stanowiących zamienniki żarówek: 5 halogenów i 6 źródeł ledowych. Abstract: The article presents results of a study on photobiological safety of 53 light sources (compact fluorescent tubes, halogens and LEDs) used for lighting. The measurements were carried out according to criteria and method described in EN 62471:2010. Among None of the studied sources were classified as high-risk, whereas 11, all incandescent lamps equivalents were classified as moderate risk sources: 5 halogens and 6 LEDs. (Photobiological safety of selected light sources used for lighting). Słowa kluczowe: bezpieczeństwo fotobiologiczne, źródła światła, zagrożenie dla zdrowia, grupy ryzyka. Keywords: photobiological safety, light sources, health hazard, risk groups. Wstęp Promieniowanie optyczne w środowisku pracy zaliczane jest do czynników szkodliwych, gdyż nadmierna ekspozycja na to promieniowanie może powodować skutki szkodliwe dla zdrowia w odniesieniu do skóry i oczu. Z tego względu pracodawca jest zobowiązany do identyfikacji źródeł tego promieniowania na stanowiskach pracy oraz do dokonywania oceny ryzyka zawodowego [1, 2]. Zgodnie z zapisem rozporządzenia MPiPS w sprawie bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowane optyczne [2] ocenę taką można dokonać m.in. na podstawie informacji dostarczanych przez producentów źródeł promieniowania i związanego z nimi wyposażenia, co oznacza m.in. podanie przez producenta grupy ryzyka promiennika ze względu na bezpieczeństwo fotobiologiczne. Do takiej i[...]

 Strona 1