Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Owczarska"

Barwa jogurtów z dodatkiem owoców kolorowych


  The Colour of Red Fruit Yoghurts Słowa kluczowe: preferencja konsumentów, badania rynku, jogurt truskawkowy, wiśniowy i borówkowy, bakterie kwasu mlekowego Key words: consumers preference, market research, strawberry, sour cherry and bilberry yoghurts, lactic bacteria Fruit yoghurts are becoming more and more popular among consumers and their consumption is steadily increasing. One of the most important quality characteristic of fruit yoghurts is an attractive red colour dependent on the pigment concentration. The goal of the work was to present the consumers’ preferences concerning the most popular flavor of yoghurts and to characterize a colour additives used in the production of strawberry, sour cherry and bilberry yoghurts. The aim of the study was also to determine the changes of colour during storage yoghurts (products with fruit preparation on the bottom and stirred products). Moreover, we assess the influence of lactic bacteria culture on the colour retention during storage of fruit yoghurts. The research showed, that the most popular yoghurt flavor is strawberry and commonly used colour additives are cochineal (in strawberry yoghurt) and anthocyanins (in sour cherry and bilberry yoghurts). The choice of the way to combine natural yoghurt with fruit preparation and bacterial culture used in milk fermentation was an important factor in colour retention during storage of fruit yoghurts. Jogurty owocowe są coraz bardziej popularne wśród konsumentów, a ich spożycie systematycznie wzrasta. Jednym z najbardziej istotnych parametrów jakościowych jogurtów owocowych jest ich atrakcyjna czerwona barwa, która zależy od zawartości barwników. Celem pracy było zbadanie preferencji konsumentów dotyczących najpopularniejszego smaku jogurtu i scharakteryzowanie środków barwiących wykorzystywanych w produkcji jogurtów truskawkowych, wiśniowych oraz jagodowych. Celem badania było również określenie zmian barwy podczas przechowywania [...]

 Strona 1