Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Cudziło"

Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem


  Zbadano skutki kontaktu ozonu w mieszaninie z tlenem z powierzchnią węgla aktywnego w temperaturze pokojowej. Stosowano różne czasy kontaktu (przepływu strumienia gazowego przez granulowany węgiel w warstwie fluidalnej) oraz różne stężenia ozonu w mieszaninie z tlenem. Skutki oceniano, wykorzystując polarografię (zawiesiny węgla aktywnego), woltamperometrię z zastosowaniem elektrod z past węglowych, miareczkowanie pehametryczne, zobojętnianie NaOH w warunkach statycznych oraz termograwimetrię. Wykazano chemiczne wbudowywanie tlenu w powierzchnię węglową oraz stwierdzono istotny wpływ czasu kontaktu ozonu z węglem aktywnym. Zastosowane metody badawcze dały zgodne wyniki i okazały się przydatne do oceny skutków utleniania powierzchni węglowej ozonem. Com. activated C was oxidized with O3/O2 mixt. at 20°C for 15-180 min. The oxidized C samples were studied for functional (acidic) groups on the C surface by alkalimetric tiration, thermal stability (mass loss) at 150-550°C, and oxidn. degree by polarography and voltammetry (carbon paste electrodes). Nature of the chem. oxidn. of the C surface was disclosed. Węgle aktywne są używane do pochłaniania ozonu w celu przeciwdziałania przedostawaniu się tego gazu do atmosfery ze względu na jego toksyczność. Filtry z węglem aktywnym są z powodzeniem stoaWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; bWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa Stanisław Popiela, Stanisław Cudziłoa, Witold Darlewskia, Andrzej Świątkowskia, *, Jolanta Laszczakb Elektrochemiczne i chemiczne badania skutków kontaktu powierzchni węgla aktywnego z ozonem Electrochemical and chemical studies on effect of the ozone contacts with activated carbon surface Dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO, prof. nadzw. WAT w roku 1985 ukończył studia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Chemii tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia materiałó[...]

Pomiary spektralne materiałów wybuchowych w pasmie terahercowym

Czytaj za darmo! »

Zagrożenie bezpieczeństwa ze strony zorganizowanych grup przestępczych i terrorystycznych stymuluje rozwój technik zabezpieczeń i wykrywania środków zagrożenia w postaci materiałów wybuchowych, środków chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. Szczególnie dotyczy to środków transportu lotniczego i miejskiego. Formacje wojskowe, zwłaszcza w działaniach w obrębie zabudowy miejskiej również są narażone na działanie ww. środków zagrożenia oraz ataku z ukrycia w budynkach itp. Poszukując bardziej skutecznych środków wykrywania ukrytych materiałów, ludzi, opakowanych środków chemicznych czy biologicznych zwrócono uwagę na dotychczas nie wykorzystywane pasmo fal elektromagnetycznych leżące między krótkimi mikrofalami (falami milimetrowymi), a daleką podczerwienią. Obecnie pasmo t[...]

Projekt układu zatężania i dekompozycji par materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Wykrywanie par materiałów wybuchowych o bardzo niskim stężeniu jest możliwe dzięki zastosowaniu precyzyjnych systemów pomiarowych wykorzystujących metody optoelektroniczne . Do jednych z najczulszych metod należy spektroskopia strat we wnęce optycznej - CEAS (ang.: cavity enhanced absorption spectroscopy). W niniejszym artykule przedstawiono ideę sensora CEAS zastosowanego do wykrywania par materiałów wybuchowych oraz układu umożliwiającego poprawę jego czułości. Jednym z głównych elementów tego układu jest grzejnik indukcyjny, który umożliwia uzyskanie w odpowiednim czasie wymaganych temperatur podczas procesu zatężania i dekompozycji par materiałów. Abstract. The explosives materials vapours detection with a very low concentration is possible using precision measurement systems based on optoelectronic methods. One of the most sensitive is cavity enhanced absorption spectroscopy (CEAS). In this article, CEAS sensor with concentrator and pyrolyzer unit applied to detect explosives vapors is described. The main components of the system are characterized, in particular, the basic functional block of the system, which is the induction heater. (Project of explosive material vapours concentrator and pyrolyzer unit). Słowa kluczowe: wykrywanie materiałów wybuchowych, NOx, zatężacz, spektroskopia absorpcyjna. Keyword: explosive material detection, NOx, concentrator of explosive material vapours, absorption spectroscopy. Wprowadzenie Materiały wybuchowe (MW), które najczęściej stosuje się do wytwarzania improwizowanych ładunków, to związki lub mieszaniny związków zawierających węgiel, wodór, azot i tlen. W warunkach normalnych, zachodzi proces ciągłego parowania tych substancji. Wydajność tego procesu zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć indywidualne własności fizyko-chemiczne, temperaturę oraz sposób ich przechowywania (opakowania). Ze względu na nieskomplikowaną konstrukcję i skromne zaplecze technologiczne, [...]

 Strona 1