Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŻAK"

SPOSOBY ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Analiza niszczenia korozyjnego wymienników ciepła stosowanych w wymiennikach ciepła samochodów osobowych wykazała, że główną przyczyną powstawania przecieków w układzie klimatyzacji i chłodzenia silnika jest zewnętrzne agresywne środowisko chlorkowe. Najczęściej występuje korozja wżerowa, związana z miejscowym zniszczeniem warstwy tlenku aluminium. Producenci wymienników ciepła starają się zwiększyć odporność na korozję wżerową poprzez odpowiedni dobór elementów o różnym potencjale elektrochemicznym. W pracy przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją procesu dyfuzyjnego wzbogacania warstwy wierzchniej rurki czynnika chłodzącego cynkiem. Warstwa wzbogacona cynkiem uzyskuje niższy potencjał elektrochemiczny, dzięki czemu zapobiega to rozszerzaniu się korozji w głąb materiału. Badanio[...]

ZJAWISKO KOROZJI W ALUMINIOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Czytaj za darmo! »

Główną przyczyną otrzymywania ewentualnych zwrotów gwarancyjnych wymienników ciepła wykonanych ze stopów aluminium jest powstała nieszczelność i stopniowy ubytek czynnika chłodzącego. W pracy wskazano źródła powstałych nieszczelności na podstawie przeprowadzonych badań skraplaczy samochodów osobowych, w których stwierdzono korozyjny charakter ubytku materiału. We wcześniejszych pracach wskazywano głównie na zewnętrzne agresywne środowisko chlorkowe powodujące występowanie korozji wżerowej. W tej pracy zwrócono jeszcze uwagę na inne możliwe przyczyny pojawienia się korozji, takie jak parametry lutowania, zastosowane zestawy materiałów oraz lokalna zmiana składu chemicznego powierzchni rurki z czynnikiem chłodzącym, powodująca zmianę jej potencjału elektrochemicznego. W pracy przedstawiono również wyniki badań najnowszych rozwiązań materiałowych zwiększających odporność na korozję elementów układu klimatyzacji. Słowa kluczowe: skraplacz, stopy aluminium, korozja THE PHENOMENON OF CORROSION IN ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS OF MOTOR CARS The major reason of guarantee claims concerning heat exchangers made of aluminium alloys is leakage and gradual loss of the coolant. The work indicates the reasons of the leakages basing on the examination of motor car condensers in which Dr inż. Jacek Borowski, mgr inż. Justyna Wendland, mgr inż. Krzysztof Żak — Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Rudy Metale R55 2010 nr 9 UKD 536.2:620.193:669.715: :621.175:629.114.6 608 corrosive character of material loss has been determined. Former works have indicated mainly external aggressive chloride environment resulting in pitting corrosion. The present work draws attention also to other possible reasons of corrosion, such as soldering parameters, the material sets applied and local change of the surface chemical composition of the coolant pipe resulting in a change of the electrochemical potential. The work also presents the investigation results of the l[...]

 Strona 1