Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ STOŁECKI"

Kinetyka metanizacji tlenku węgla i ditlenku węgla w warunkach przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę metanizacji małych stężeń tlenków węgla (CO lub/i CO2) w zakresie parametrów pracy reaktorów przemysłowych w ostatniej z sekwencji instalacji przygotowania gazu do syntezy amoniaku. Pomiary przeprowadzono w laboratoryjnym bezgradientowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem, na przemysłowym katalizatorze RANG-19 produkowanym przez Instytut Nawozów Sztucznych. Wyprowadzono [...]

Technologiczna ocena właściwości cynkowych sorbentów związków siarki

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę technologicznej charakterystyki cynkowych sorbentów związków siarki w laboratoryjnym reaktorze w zakresie parametrów pracy reaktorów przemysłowych, umożliwiającą pomiar podstawowych właściwości sorbentów: pojemności sorpcyjnej oraz kształtu i nachylenia frontu sorpcji, pozwalających na prognozowanie parametrów pracy złoża sorbentu. Porównano właściwości trzech sorbentów[...]

Węgle aktywne jako templaty do tworzenia faz aktywnych katalizatorów. Wysokotemperaturowa konwersja tlenku węgla parą wodną na promowanych kontaktach magnetytowych

Czytaj za darmo! »

Spreparowano katalizatory magnetytowe metodą odwzorowania ("templatowania") struktury porowatej węgla aktywnego (RO 0.8 Extra, Norit). Jako dodatków użyto tlenków chromu, miedzi oraz rutenu. Zbadano aktywność katalityczną otrzymanych układów w reakcji wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) parą wodną (WTKCO). Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5[...]

Katalizator TZC-3/1 do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Porównano polski katalizator do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z jego odpowiednikami oferowanymi przez firmy zagraniczne. Badania laboratoryjne wykazały, że katalizator TZC-3/1, opracowany przez INS i ZAT jest w pełni konkurencyjny wobec swoich zagranicznych odpowiedników. The Polish TZC-3/1 catalyst for high-temperature shift reaction was compared under laboratory conditi[...]

Wpływ zawartości niklu i wielkości ziaren na aktywność katalizatora metanizacji tlenków węgla. Notatka laboratoryjna

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ zawartości NiO (10-40% wag.) i wielkości ziaren (2,25-8 mm) na aktywność katalizatora metanizacji, otrzymanego laboratoryjnie wg technologii katalizatora przemysłowego. Oceniono aktywność masy katalitycznej w warunkach bezgradientowych na rozdrobnionych ziarnach oraz katalizatora uformowanego w kulki w warunkach pomiaru odpowiadających procesowi przemysłowemu. The NiO cataly[...]

Nowe katalizatory parowego reformingu

Czytaj za darmo! »

Opracowano i wdrożono technologię wytwarzania nowych katalizatorów parowego reformingu oraz procesów dopalania i półspalania metanu. Katalizatory o dobrych właściwościach wytrzymałościowych, aktywności i selektywności, mają formę cylindrów z 4 lub 7 otworami i wypukłymi podstawami. Wymiary ziarna nowych katalizatorów są dostosowane do miejsca pracy. Zastosowanie nowych katalizatorów przyni[...]

Osadzony na węglu żelazowy katalizator wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano strukturę i aktywność katalityczną w reakcji konwersji tlenku węgla szeregu katalizatorów żelazowych, osadzonych na węglach aktywnych. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Stwierdzono, że układy Fe/C osadzone na węglach modyfikowanych termicznie (1900oC, He lub 1900oC He + 900oC CO2) są aktywne w reakcji konwersji. Niektóre z próbek przewyższa[...]

Modelowanie przemysłowego złoża katalizatora uwodornienia benzenu

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano różniczkowo-algebraiczny model reaktora uwodornienia benzenu do cykloheksanu umożliwiający analizę pracy reaktora nieizotermicznego z uwzględnieniem zatruwania katalizatora. Model dobrze symuluje pracę reaktora w skali półtechnicznej dając wyniki bardzo zbliżone do wyników eksperymentu. A math. model of PhH to cyclohexane hydrogenation on Ni catalyst (including H mass, poison[...]

 Strona 1  Następna strona »