Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marlena D. Dytrych"

Analysis of explosive parameters of some herb dusts in pharmaceutical industry Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle farmaceutycznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1942


  Dust of hops, lemon balm leafs, sennae fruits, nettle roots and valerian roots (particle size below 71 [mikro]m, concns. 125-1250 g/m3) were studied for explosion hazards. The max. explosion pressure and the max. rates of pressure rise of dust clouds were detd. by std. methods. The pressure rise rate varied from 193 bar/s (sennae fruits) up to 285 bar/s (valerian roots) at dust concn. 1000 g/m3. Przedstawiono analizę parametrów wybuchowości pyłów, które pozwalają na określenie zagrożenia wybuchowego stwarzanego przez pyły uzyskane z wybranych ziół, wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania maksymalnej wartości ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu obłoków pyłu. Przedstawiono wyniki badań próbek pyłu szyszek chmielu, liścia melisy, owocu senesu, korzenia pokrzywy oraz korzenia kozłka lekarskiego o rozmiarze ziaren nie większym niż 71 [mikro]m. Oznaczono także klasy wybuchowości dla badanych pyłów przemysłu farmaceutycznego. Pyły palne niosą ze sobą jedne z największych zagrożeń, jakimi są pożary i wybuchy. Zagrożenia te pojawiają się w wielu gałęziach przemysłu, gdzie podczas pracy dochodzi do powstawania obłoków pyłów, jak również ich nagromadzenia w warstwie. Pyły o właściwościach zapalnych mogą być wytworzone podczas produkcji (np. produkcja skrobi kukurydzianej lub proszku aluminiowego), obróbki metali (aluminium, magnez), polerowania, a także cięcia. Często są niepożądanym efektem przechowywania, transportowania lub przetwarzania stałych materiałów palnych, takich jak drewno, węgiel, tworzywa sztuczne. Zjawiska te często są spotykane w przemyśle drzewnym, górniczym, spożywczym oraz w przemyśle farmaceutycznym i jego coraz bardziej rozwijającym się profilu zielarskim. Zagrożenie wybuchem, powstałe przez pyły palne, powstaje poprzez tworzenie mieszaniny pyłowo-powietrznej ze źró[...]

 Strona 1