Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOACHIM VON SCHÉELE"

NISKOTEMPERATUROWA TECHNOLOGIA OXYFUEL WYŻSZA WYDAJNOŚĆ, NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA I OGRANICZENIE EMISJI SPALIN

Czytaj za darmo! »

Osiągnięcie wzrostu wydajności istniejących pieców do topienia aluminium stanowi nie lada wyzwanie dla przemysłu aluminiowego. Producenci dążą do podniesienia sprawności procesów, zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji gazów wylotowych takich jak: CO2 i NOX. Wychodząc naprzeciw tym dążeniom opracowano unikatową, niskotemperaturową technologię spalania Oxyfuel. Zastosowanie niskotemperaturowego spalania Oxyfuel umożliwia wzrost wydajności topienia o 30÷50 %, przy bardziej równomiernym rozkładzie temperatury eliminującym gorące miejsca w piecu. Dodatkowo zmniejsza się zużycie paliwa i obniża emisja spalin o 50 %. Technologia ta jest obecnie z powodzeniem stosowana w pięciu zakładach przemysłowych m.in. w zakładzie HYDRO w Norwegii oraz w SAPA i STENA Aluminium w Szwecji, gdzie uzyskano wzrost wydajność produkcji o 60 %. Referat omawia niskotemperaturową technologię spalania Oxyfuel i jej rzeczywisty wpływ na zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa przegrzania powierzchni wsadu. W referacie zostaną również zaprezentowane wyniki, jakie uzyskano w zakładach referencyjnych po wprowadzeniu niskotemperaturowej technologii spalania Oxyfuel. Słowa kluczowe: spalanie w tlenie, spalanie bezpłomieniowe, topienie aluminium, emisja CO2 i NOx LOW-TEMPERATURE OXYFUEL FOR HIGHER CAPACITY, LESS FUEL AND REDUCED EMISSIONS Increasing throughput of existing furnaces represents a challenge for the aluminium industry. Producers need to constantly improve process yields, cut fuel consumptions and reduce emissions of gases, such as CO2 and NOX. Low‐temperature Oxyfuel combustion technology is uniquely designed to meet these challenges. It typically boosts capacity by up to 30÷50 %, delivers uniform furnace temperatures to avoid hot spots, and reduces fuel consumption and emissions by up to 50 %. The technology is currently successfully employed at five plants, including Hydro in Norway and Sapa and Stena Aluminium in Swe[...]

 Strona 1