Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW SOWIŃSKI"

Analiza hydrauliczna płukania upustowego sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2015.12.3


  W sytuacji ciągłego zmniejszania się poborów wody, utrzymanie odpowiedniej jakości wody w sieci staje się coraz trudniejsze. Najbardziej rozpowszechnioną metodą usuwania zdeponowanych zanieczyszczeń w rurociągach jest płukanie upustowe wykorzystujące hydranty pożarowe. Planowanie efektywnej sekwencji następujących po sobie płukań możliwe jest przy wykorzystaniu modeli komputerowych sieci wodociągowych. W pracy zbudowano model sieci wodociągowej miasta Poddębice w programie EPANET 2. Opracowany model skalibrowano w oparciu o zapisy produkcji i zużycia wody oraz pomiary ciśnień w kilkunastu punktach sieci. Ciśnienia zmierzono w trakcie upustów wody przez hydranty. Przeprowadzono symulację płukania wybranego odcinka sieci. W wyniku symulacji wyznaczono chwilowe wartości prędkości przepływu wody i według przyjętego kryterium wyznaczono zasięgi płukań. Kryterium wyznaczono w oparciu o zależność opisującą ruch cząstek zanieczyszczeń uwzględniający mechanizmy turboforezy i turbulentnej dyfuzji. Ponadto przeanalizowano różne warianty realizowania następujących po sobie płukań oraz wybrano wariant optymalny.1. Wprowadzenie Jakość wody transportowanej w wodociągach jest bardzo podatna na wszelkie zmiany w poborze wody, a także na procesy osadzania, unoszenia oraz transportu ze ścian przewodów cząstek osadów transportowanych wraz z przepływającą wodą. Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami występującymi w procesach transportu cieczy w rurociągach są uwodnione związki żelaza oraz cząstki piasku. Transport cząstek tych osadów w rurociągach jest bardzo złożonym procesem. Wynika to ze złożoności przepływu turbulentnego oraz podatności cząstek na osadzanie lub podrywanie ze ścianek przewodu. Dodatkową trudnością w modelowaniu transportu zanieczyszczeń w rurociągach, jest rozbudowana struktura sieci wodociągowej oraz zmienność dobowa i sezonowa poboru wody. Wobec tak złożonego problemu stosuje się programy symulujące sieci wodociągowe za[...]

Spadek ciśnienia w przepływie rzutowym mieszanin dwufazowych gaz-ciecz nienewtonowska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę w pełni teoretycznego oszacowania całkowitego spadku ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz nienewtonowska w przewodach pionowych. Zaproponowany zestaw równań korelacyjnych umożliwił opis danych eksperymentalnych uzyskanych podczas badań przepływów z udziałem cieczy o parametrach reologicznych 0,704 < n < 0,967 oraz 0,478 < k < 1,19 Pa·sn, z[...]

 Strona 1