Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bożenna Obukowicz"

Badania nad syntezą chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu asymetrycznych reakcji Darzensa, prowadzonych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego (stężone wodne roztwory lub stałe wodorotlenki metali alkalicznych jako zasady, w obecności chiralnych czwartorzędowych soli amoniowych). Badano prowadzoną w tych warunkach reakcję benzaldehydu z estrami kwasu chlorooctowego. Opracowano metodę enzymatycznego rozdziału izomerów[...]

Chlorowodorek (2R,3S)-fenyloizoseryny jako półprodukt do otrzymywania Paclitaxelu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny oraz wyniki badań własnych prowadzonych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Opracowano jednoetapowy i wieloetapowy proces wytwarzania chlorowodorku (2R,3S)-fenyloizoseryny. W procesie wieloetapowym uzyskiwano produkt o dużej czystości (98%) ale z małą wydajnością (27%). Wydajność produktu w procesie jed[...]

 Strona 1