Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafal KUMALA"

Intersystem faults in the coupled high-voltage line working on the same tower construction DOI:10.12915/pe.2014.04.032

Czytaj za darmo! »

This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveforms in the different coupled high-voltage line working on the same tower construction. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów napięć w różnych liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych. (Zwarcia wewnątrzsystemowe w liniach wysokiego napięcia pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych). Keywords: electromagnetic transients, multi-voltage lines, energy and environment, power system. Słowa kluczowe: stany przejściowe, linie wielonapięciowe doi:10.12915/pe.2014.04.32 Introduction More and more often multi-voltage (two or more) lines will be used for the environmental protection, what will bring primarily limitation of forest belts needed to conduct electricity transmission routes. For a typical 400 kV line the required forest belt is with a width of 24 m. One double-system line 400 kV is able to transfer as much energy every 4 simply lines 220 kV or 15 single line 110 kV. Building a higher voltage lines in the two-way instead of one-track system is reduced: lines nuisance to the environment, the area occupied by the line, material-line. One four-system dual voltage line is able to send as much energy as one double-system line 400 kV and one 220 kV double system. Using multi-line dual voltage reduces to: onerousness to the environment, the area occupied by the line (more than double - see Figure 1). Such solutions may, however, pos[...]

 Strona 1