Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"P.Cz."

Teoretyczna analiza wpływu opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blachy bimetalowej po procesie walcowania


  W ramach pracy określono rozprężenie materiału w strefie opóźnionych efektów lepkosprężystych na krzywiznę blach bimetalowych po procesie walcowania na zimno. Badania numeryczne odzwierciedlające proces walcowania blach bimetalowych przeprowadzono dla trzech wartości gniotów względnych e=5%, 10% i 15%. Wyniki obliczeń opracowano za pomocą modelu teorii lepkosprężystości z zastosowaniem dwóch modeli trójparametrowych Jeffreysa i połączonych ze sobą równolegle. Niezbędne dla przeprowadzenia badań teoretycznych współ- czynniki lepkości określono w warunkach laboratoryjnych. As part of this work will be visualized the impact of expansion of the material are delayed viscoelastic effects on the curvature of bimetallic plate after cold rolling process. Numerical studies reflecting the process of rolling bimetal plates were carried out for three values of relative reductions e = 5%, 10% and 15%. The calculation results have been obtained using the theory of viscoelasticity model using two models of parallel three-parameters Jeffreys. To conduct theoretical research was necessary to determine the viscosity coefficients under laboratory conditions. Słowa kluczowe: teoria lepkosprężystości, krzywizna blach bimetalowych, modelowanie Keywords: theory of viscoelasticity, the curvat[...]

 Strona 1