Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK ORMAN"

ZAAWANSOWANE TECHNIKI BADAWCZE W ANALIZIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH LUTOWANYCH ALUMINIOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Czytaj za darmo! »

Występujące problemy jakościowe w lutowanych aluminiowych wymiennikach ciepła wymagają dokładnego określenia przyczyn ich powstawania. Dokładność badań analizujących te przyczyny zależy od zastosowanych technik badawczych. Dokładność badań natomiast, wpływa na prawidłową interpretację przyczyn powstawania wad. W niniejszym artykule przedstawiono przykładowe wady w aluminiowych wymiennikach ciepła oraz sposób, w jaki zostały one zanalizowanie. Określono także przyczyny powstawania przykładowych wad przy zastosowaniu zaawansowanych technik badawczych. Słowa kluczowe: techniki badawcze, wady jakościowe, wymienniki ciepła, lutowanie aluminium ADVANCED TECHNICS IN ANALYSIS OF QUALITY PROBLEMS IN ALUMINIUM BRAZED HEAT EXCHANGERS The quality problems which appear in brazed aluminum heat exchangers require precise determination of their origin. Accuracy of investigations which analyze the problem origins depends on used investigation techniques and this accuracy in consequence determines correct determination of the problem root cause. In this work examples of faults as found in the aluminum heat exchangers were presented together with methodology of their analyses. Also the root causes were determined in each presented case. Keywords: investigation techniques, fault analysis, aluminum heat exchangers, aluminum brazing Mgr inż. Monika Motyka — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie, dr inż. Leszek Orman — SOLVALO Consultancy In Aluminium Brazing, dr inż. Marzena Lech‐Grega, mgr inż. Marek Nowak — Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie. Rudy Metale R55 2010 nr 7 UKD 620.19:669.716:621.791.3-047.37: :621.565.93/.94-021.4:669.018.8-047.37 508 Wstęp Przed lutowanymi aluminiowymi wymiennikami ciepła stawiane są pewne wymagania, (dyktowane na przykład bezawaryjnością, czy też spełnieniem założonych technicznych parametrów.) Wymagania te dotyczą wytrzymałości mechanicznej,[...]

 Strona 1