Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Kłysz"

Własności filtracyjne membran trekowych

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej gospodarki wiąże się z powstawaniem nowych technologii poprawiających jakość wykonywanych prac. Materiały używane w różnorakich procesach technologicznych są stale ulepszane lub zamieniane na nowe, bardziej skuteczne i nowoczesne. Membrany trekowe (MT) są materiałami stosowanymi w technice filtracji. Do wytwarzania MT używa się akceleratorów jonów ciężkich i wykorzystuje się degradujący wpływ promieniowania jonizującego na polimer. Folia z szeroko stosowanego w przemyśle politereftalanu etylenu (PET) naświetlana jest wiązką przyśpieszonych ciężkich jonów, co powoduje powstanie w materiale folii ich śladów - treków. PET - polimer o wysokiej wytrzymałości, ciągliwości i skrawalności, odporny na działanie niskiej i podwyższonej temperatury, o dużej odporności na pełzanie i ścieranie, odporny na działanie kwasów, zasad, tłuszczów i olejów, środków bielących oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Ma małą chłonność wilgoci, obojętność fizjologiczną, dobrą dielektryczność, doskonałą odporność na zabrudzenia, dużą odporność na promieniowanie wysokoenergetyczne gamma oraz X, możliwość sterylizacji promieniowaniem UV lub tlenkiem etylenu, gęstość 1,45 g/cm3, temperaturę topnienia 255÷264°C. Rysunek 1 przedstawia technologię wytwarzania polimerowych membran trekowych [1, 6]. Część A pokazuje naświetlanie przewijanego pasa folii PET wiązką ciężkich jonów z cyklotronu. Rozpędzone jony najpierw przechodzą przez płytki odchylania pionowego (1) i poziomego (2), po czym rozmyta wiązka ciężkich jonów (3) naświetla pasy folii (4). PET jest nawinięty na rolki, które obracając się przewijają materiał, w wyniku czego jest on naświetlony na całej powierzchni. Cały proces odbywa się w warunkach próżniowych. W części B jest przedstawiony proces obróbki fotochemicznej naświetlonej wcześniej folii. Najpierw jest ona naświetlana UV (5), następnie następuje trawienie treków (6). Kolejnym etapem jest zobojętnienie czynnika tr[...]

 Strona 1