Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Vyacheslav V. BOYARKIN"

Research of deformation ability of Al-based alloy of system Al-Mg-Sc


  The paper shows the ability to use of alloys of system Al-Mg-Sc to the metal forming processes. The problem of processing of that alloys without breaking is established. Experimental study of rolling and upsetting showed that the alloy of system Al-Mg-Sc is able to perceive a high deformation degree without fracture. It also revealed that the presence of nonhomogeneity structure of the billet leads to defects and often the complete destruction of the sample. W pracy przedstawiono zdolność wykorzystania stopów Al-Mg-Sc do procesów przeróbki plastycznej. Wyznaczono problemy przerobu powyższych stopów bez wystąpienia pęknięć. Przeprowadzone badania doświadczalne walcowania i spęczania stopów Al-Mg-Sc wykazały, że jest możliwe zadawanie dużego odkształcenia bez pojawienia się pęknięć. Przeprowadzone badania wykazały również, że niehomogeniczna struktura wsadu powoduje defekty i często prowadzi do zniszczenia próbki. Key words: rolling, destruction, structure, billet Słowa kluczowe: walcowanie, zniszczenie, struktura, wsad Table 1. The chemical composition of the investigated Al-Mg-Sc alloys, mass. % Tablica 1. Skład chemiczny badanego stopu Al-Mg-Sc, % masowe Al MgScMnCuZnZrFeSiOthers Basis 6.10.350.150.10.10.05<0.30.0003≈0.1 Fig. 1. Extruded frame profile made of Al-Mg-Sc alloy (main view) Rys. 1. Widok ogólny profilu po wyciskaniu ze stopu Al-Mg-Sc S. 313 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 to 156 °С[...]

 Strona 1