Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna SKARBEK-ŻABKIN"

Ocena jakościowa ekologii samochodu elektrycznego na podstawie zużycia energii w rzeczywistym ruchu miejskim DOI:10.15199/48.2018.9.13


  Wprowadzenie Podczas badań samochodów z silnikami spalinowymi powszechnie stosowane są testy jezdne. Są one wykonywane na hamowni silnikowej, podwoziowej lub w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego. Niektóre z nich pełnią rolę testów homologacyjnych. Mierzone jest wówczas zużycie paliwa oraz emisja wybranych składników spalin. Zużycie paliwa stanowi informację o właściwościach ekonomicznych samochodu. Z kolei emisja spalin pozwala wyciągać wnioski dotyczące właściwości ekologicznych [11]. Mierzona może być emisja całkowita w obrębie danego testu albo emisja chwilowa - odniesiona do jednostki drogi (emisja drogowa) lub do jednostki czasu (natężenie emisji). Analiza przebiegu natężenia emisji lub emisji drogowej pozwala na ocenę, w których warunkach ruchu pojazd charakteryzuje się najlepszymi właściwościami ekologicznymi, a w których najgorszymi [1, 4, 5, 7, 8]. W przypadku samochodów elektrycznych nie istnieje możliwość pomiaru emisji spalin, nawet jeśli ich eksploatacja wiąże się z emisją zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii elektrycznej. Jedyną informacją, jaką można rejestrować w czasie testów jezdnych w kontekście właściwości ekologicznych, jest zużycie energii. Można je traktować jako zużycie całkowite w obrębie testu lub zużycie chwilowe (odniesione do jednostki czasu lub drogi). Na tej podstawie należy wnioskować zarówno o właściwościach ekonomicznych, jak i pośrednio właściwościach ekologicznych samochodu. W artykule przedstawiono metodykę obliczeń, które na podstawie przebiegu prędkości pojazdu pozwalają szacować, z jaką emisją zanieczyszczeń 93 2018 Wr z e s i e ń jest związana eksploatacja pojazdu elektrycznego. Zaprezentowano również porównanie tak szacowanej emisji na podstawie testu FTP-75 z rzeczywistą emisją z samochodu spalinowego w tym teście. Następnie przedstawiono wyniki badań drogowych, na podstawie których wykonano podobne oszacowanie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń. 1. [...]

 Strona 1