Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAVLO PETRYK"

Technologia produkcji opakowań z zastosowaniem farb i lakierów zapachowych


  Historia potwierdza, że już od ponad Moment skojarzenia może być wykorzystywany do przekazywania dodatkowych informacji na temat reklamowanego produktu, pięciu tysięcy lat ludzie intensywnie wykorzystywali aromaty w celu zwiększenia atrakcyjności swojej osoby, regulowania swych nastrojów, a także w celu polepszenia otaczającego ich klimatu. Dopiero w ostatnich dwudziestu latach zaczęto stosować aromaty w celu oddziaływania na klienta. Jednakże mechanizm odkrywania zapachów przez człowieka jest bardzo specyficzny. W odróżnieniu od wszystkich pozostałych zmysłów, przy powonieniu układ nerwowy człowieka pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze światem zewnętrznym, w związku z czym bodziec zapachu jest odbierany bezpośrednio podświadomie przez jego mózg. Efekt ten pozwala natychmiast przyciągnąć klientów do pachnącego drukowanego opakowania. Wiadomo, że zapachy mają silny wpływ na ludzką kondycję, zmieniając nastrój i wywołując różne emocje: radość, smutek, strach itp. Te emocje są przenoszone na reklamowany produkt, tworząc pozytywne nastawienie do niego. Zapachy mogą powodować wiele skojarzeń. a informacje zostaną odczytane przez odbiorcę na poziomie pod- świadomości, będą więc postrzegane jako bardziej wiarygodne. Na przykład, aby podkreślić zastosowanie naturalnych surowców w kosmetykach lub produktach leczniczych, ich opakowania i materiały reklamowe mogą emitować "naturalne zapachy" tych produktów [1,2]. Badania wykazały, że zapachy są lepiej zapamiętywane i dłu- żej przechowywane w pamięci niż obrazy, dźwięki czy wrażenia dotykowe. Zapachy mogą też pomóc zapamiętać obrazy i dźwię- ki, które mózg człowieka zarejestrował w odniesieniu do konkretnego kontekstu lub percepcji towarzyszących. W związku z tym pachnące opakowania nie tylko bardziej przyciągną uwagę konsumenta, ale takż[...]

 Strona 1