Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK BLACHA"

WPŁYW PARAMETRÓW WYTWARZANIA NA JAKOŚĆ WLEWKÓW ZE STOPÓW Cu-Ti

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ wybranych parametrów wytwarzania stopów z układu Cu-Ti na makro- i mikrostrukturę, twardość oraz skład chemiczny badane na przekroju wzdłużnym otrzymanych wlewków. Odpowiedni dobór parametrów topienia pozwolił na uzyskanie stopów jednorodnych pod względem składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości, charakteryzujących się dobrym stanem powierzchni, niewielkim udziałem w[...]

Wpływ zawartości tytanu na mikrostrukturę i właściwości stopów układu Cu-Ti

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat w świecie szeroko prowadzi się badania skoncentrowane na znalezieniu tańszych i nietoksycznych zamienników stopów Cu-Be, które utwardzane wydzieleniowo charakteryzują się najwyższymi spośród stopów miedzi właściwościami mechanicznymi. Ponadto wykazują bardzo dobrą odporność na korozję i na ścieranie, dużą przewodność elektryczną i cieplną, brak skłonności do iskrzenia oraz dobrą odkształcalność. Zastąpienie w brązach berylowych części berylu przez dodatek kobaltu (ok. 2,2%) skutkuje pogorszeniem wytrzymałości, obniżeniem o ok. 100 HB twardości i związanej z tym odporności na ścieranie. Nie eliminuje przy tym problemu toksycznego oddziaływania związków berylu. Alternatywny stop pozbawiony berylu, a zawierający nikiel i krzem (Ni: 2,3%, Si: 0,6%), stosowany głównie n[...]

Wpływ parametrów przesycania i starzenia na mikrostrukturę i właściwości stopów układu Cu-Ti

Czytaj za darmo! »

Szerokie zastosowanie miedzi i jej stopów wynika z ich bardzo dobrej przewodności elektrycznej i cieplnej, znakomitej odporności korozyjnej, wytrzymałości oraz wytrzymałości zmęczeniowej, a także podatności do odkształcania za zimno i na gorąco. Produkowane brązy berylowe charakteryzują się najwyższym poziomem wytrzymałości wśród stopów miedzi oraz wykazują dobrą przewodność elektryczną [1]. Cechują się również dobrą odkształcalnością, małymi oporami kształtowania plastycznego w procesach przeróbki plastycznej na zimno i gorąco oraz brakiem skłonności do iskrzenia. Wykorzystywane są do produkcji wysoko wytrzymałych sprężyn oraz materiałów odpornych na korozję i ścieranie [2÷4]. Zasadniczą ich wadą jest silna toksyczność oraz wysoka cena, co wpływa na ograniczenie ich użycia [1][...]

 Strona 1