Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Drożdż"

Kształtowanie uwarunkowań fiskalnych i prawnych w zakresie produkcji biopaliw w Polsce

Czytaj za darmo! »

Transport biofuels, mainly bioethanoL and biodiesel, are applied in Poland from a few dozen years. Biofuels law conditon was never been clear and profitable for their producers. Significent part of law condition depend on European Union cosent, for which polish biofuels sector wait. Directive 2003/30 EC currently finishing, and will start in force new energetic package. Biopaliwa transportowe[...]

Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce Cz. 1. Trudna sytuacja gorzelni rolniczych i walka o przetrwanie w UE


  Liczba gorzelni rolniczych w Polsce stale się zmniejsza. Według oficjalnych danych obecnie jest ich 175, w tym prawdopodobnie są wśród nich gorzelnie otwarte tylko przez krótki czas w roku. Od wielu lat właściciele gorzelni rolniczych ulegają presji silnych, skoncentrowanych odbiorców z sektora wyrobów spirytusowych i paliwowego na ciągłe obniżanie cen. Już w 1999 r. zwracano uwagę, że na walce konkurencyjnej w agrobiznesie zazwyczaj traci najsłabsze ogniwo, którym w przypadku produkcji spirytusu są rozdrobnione gorzelnie rolnicze. W 2002 r. Andrzej Paszota z gorzelni Podole zwrócił uwagę na złą sytuację na polskim rynku, gdyż ceny spirytusu są bardzo niskie, a popyt jest niewielki. W latach 2005-2007 dokonano modernizacji krajowych gorzelni. Powstało także wiele nowoczesnych zakładów, w których produkcja destylatu i odwadnianie zachodziły w jednym miejscu, w energooszczędnej technologii, metodą zacierania na zimno. Zdolności produkcyjne zmodernizowanej gorzelni rolniczej są ok. 100 razy mniejsze od zdolności produkcyjnych największych uczestników rynku przemysłowego. Gorzelnie rolnicze przez ponad cztery stulecia były niezawodnym dostawcą wódki i spirytusu na polski rynek, a od 20 lat również surówki do odwodnienia, na cele paliwowe. Nie ma jakiejś wyraźnie sformułowanej definicji gorzelni rolniczej. Podczas konferencji w Sękocinie w 2008 r. Związek Gorzelni Polskich podał, na własny użytek, że gorzelnia rolnicza to obiekt o zdolnościach produkcyjnych do 10 mln l/rok, wykorzystujący w procesach fermentacji surowce rolnicze. Później wielkość graniczną zawartą w definicji gorzelni rolniczej obniżono do 5 mln l/rok. Surowce wykorzystane w 2011 r. w Polsce do produkcji bioetanolu przedstawiono w tabeli 1.kształtowała się liczba gorzelni rolniczych w Polsce na przestrzeni ostatnich 17 lat. Należy dodać, że są to liczby szacunkowe, zaś gorzelnie uznane za czynne mogą być otwierane w danym roku zaledwie na krótki okres.Jakie są przyczyn[...]

 Strona 1