Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT WIESE"

Współpraca Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach i Zakładów Chemicznych "Police" przy uruchomieniu i doskonaleniu produkcji amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono korzyści wynikające ze współpracy instytutu badawczego z przedsiębiorstwem przemysłowym. Omówiono to na przykładzie współdziałania INS w Puławach z ZCh "Police" w trakcie uruchamiania licencyjnej wytwórni amoniaku po zerwaniu w 1982 r. przez dostawcę umowy dotyczącej rozruchu instalacji. Na podstawie wyników prób przemysłowych oceniono poziom technologii uruchomionej wytwórni. Przedstawiono najważniejsze sposoby doskonalenia technologii produkcji amoniaku zastosowanej w ZCh "Police" i uzyskane rezultaty. W 1983 r. zakończono budowę ostatniej, zakupionej na podstawie licencji firmy H. Topsoe, wytwórni amoniaku w Zakładach Chemicznych "Police" . Wytwórnia ta, składająca się z dwóch linii technologicznych o zdolności produkcyjnej 2 x 750 t NH3 na dobę, została zbudowana w latach 1978 ч-1983 przez francuską firmę Creusot Loire Entreprises. Rozruch wszystkich poprzednio zakupionych wytwórni amoniaku, pracujących w Zakładach Azotowych "Puławy" i Zakładach Azotowych "Włocławek" , przeprowadzono pod kierunkiem i z udziałem wielu specjalistów licencjodawcy i firm dostawczych. W 1982 r. firmy zagraniczne, łącznie z licencjodawcą, odmówiły wszelkiej pomocy podczas prowadzenia prac rozruchowych w ZCh "Police" . Było to spowodowane ówczesnymi restrykcjami gospodarczymi krajów zachodnich wobec Polski. Sytuacja w ZCh "Police" stała się bardzo trudna, gdyż firmy odmówiły również dostawy tych elementów aparatury i urządzeń, które nie odpowiadały wymaganiom dotyczącym jakości lub też zostały uszkodzone w czasie montażu i prac rozruchowych. Długi okres budowy wytwórni spowodował także wygaśnięcie Mgr inż. Mirosław FILIPEK w roku 1968 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Szczecińskiej. Jest starszym specjalistą w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. Specjalność technologia nieorganiczna. Mgr inż. Henryk MICIUŁA w roku 1971 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej. Jest kierownikiem Zakładu Amoniaku w Zakład[...]

 Strona 1