Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Rubiński"

Wpływ obróbki enzymatycznej miazgi na zawartość związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą i jakość mętnego soku jabłkowego

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ maceracji miazgi komercyjnymi preparatami enzymatycznymi na wydajność soku, barwę i zawartość związków polifenolowych w mętnych sokach jabłkowych. Dodatek preparatów pektolitycznych do miazgi jabłkowej korzystnie wpłynął na wzrost wydajności soku (z 64% w próbce kontrolnej do 80% po dodaniu preparatu Panzym YieldMASH i Rapidase PEP). Jednakże w przypadku próbek z maceracją enzymatyczną mętny sok jabłkowy wykazywał mniejszą lepkość. Wyniki te wskazują na silniejszą hydrolizę pektyn przez preparaty enzymatyczne. Zawartość polimerów procyjanidyn była znacznie mniejsza w sokach po enzymatycznej obróbce miazgi (szczególnie preparatem Panzym YieldMASH) w porównaniu z próbką kontrolną. Próbki soków po obróbce enzymatycznej miazgi preparatami pektolitycznymi Rapidase PEP i Ra[...]

Optymalizacja produkcji soków NFC z uwzględnieniem wartości odżywczych DOI:10.15199/64.2016.7-8.7


  Firma "Ustronianka" uczestniczyła w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie, w którym skupiono się nad opracowaniem sposobu zwiększenia wydobycia związków bioaktywnych z owoców do soku NFC. Przedmiotem doświadczeń było zwiększenie zawartości związków polifenolowych, które w owocach występują głównie w skórce, pełnią tam rolę ochronną i są cenne dla organizmu człowieka jako przeciwutleniacze polecane w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. W procesie produkcji soku najtrudniej jest wydobyć składniki zawarte w skórce, która jest twardą częścią owocu i jest pokryta woskiem. Zaproponowano technikę rozparzania próżniowego, która polega na błyskawicznym podgrzaniu owoców żywą parą do temp. 80-90oC i przekazania do zbiornika próżniowego, w którym następuje gwałtowne parowanie i schłodzenie do temp. 35oC. W celu dodatkowego wzmocnienia procesu rozrywania komórek zastosowano obróbkę ultradźwiękową miazgi, dla rozerwania wszystkich, nawet najtwardszych struktur owocu i uwolnienia ich treści. Opracowana według własnego projektu konstrukcja instalacji w skali półtechnicznej pozwoliła dobrać warunki i parametry procesu rozparzania owoców i osiągnąć cel zapewniający wysoką zawartość biologicznie aktywnych, termolabilnych składników owoców w soku. Uzyskane doświadczenie w pilotowym urządzeniu w skali półtechnicznej ułatwiło dobór elementów i konstrukcję aparatury w skali przemysłowej, która posłużyła do przetwarzania owoców z wykorzystaniem techniki rozparzania próżniowego, wspomaganej przez zastosowanie obróbki ultradźwiękowej, i pozwoliło na wytworzenie soku o bardzo wysokiej zawartości substancji biologicznie aktywnych.Wstęp W dotychczasowych badaniach epidemiologicznych przeprowadzonych w wielu krajach wykazano korzystny wpływ spożywania owoców i ich przetworów na zdrowie. Stwierdzono, że dieta bogata w te produkty zmniejsza podatność na zachorowanie nie tylko na raka płuc, jelita grubego, piersi, szyjki macic[...]

Aronia - niedoceniany w Polsce owoc prozdrowotny w profilaktyce otyłości


  Aronia - underestimated fruit in Poland in the prevention of obesity The World Health Organization has recognized the epidemic of obesity as one of the top ten global health problems. More than 8000 polyphenolic compounds are found in foods of plant origin; these compounds have been known for more than 20 years for their antioxidant properties, but it is now becoming clear that they may have other health benefits, including a role in energy control and weight management. Dietary guidelines recommend an increase of fruit and vegetable consumption, and interpretation of epidemiological evidence suggests that this may have an effect on weight management and obesity. A concern, however, is that a high intake of fruit juice could promote the development of obesity, but results have not been consistent across studies. Our results indicated that the components present in aronia juice significantly reduced concentration of glucose in blood. WHO uznało epidemię otyłości za jedno z głównych globalnych problemów zdrowotnych. Ponad 8000 związków polifenolowych znaleziono w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego, w których od ponad 20 lat wykazywano aktywność przeciwutleniającą; obecnie stwierdza się, że mają one także korzystny wpływ na zdrowie, ograniczając wartość energetyczną pokarmów i przyrost masy ciała. Wytyczne żywieniowe zalecają zwiększenie spożycia owoców i warzyw, gdyż w badaniach epidemiologicznych wykazano, że mają one korzystny wpływ na zmniejszenie otyłości. Natomiast niejednoznaczne są opinie dotyczące spożycia soków owocowych, którym przypisuje się wpływ na zwiększenie otyłości. Nasze badania wykazały, że substancje zawarte w soku aroniowym znacznie obniżają poziom cukru we krwi. Otyłość Dotychczasowe badania wykazały, że zdrowie człowieka w ponad 50% zależy od jego sposobu odżywiania się i stylu życia. Rozwój badań epidemiologicznych oraz analiza etiologii chorób cywilizacyjnych wskazują na istnienie związku przyczyn[...]

 Strona 1