Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej WIŚNIEWSKI"

Świetlówki kompaktowe

Czytaj za darmo! »

Świetlówki jednotrzonkowe zintegrowane z elektronicznym układem zasilającym znane są pod popularną nazwą świetlówki kompaktowe lub świetlówki energooszczędne. Dla uproszczenia w artykule tym posługiwać się będę najpopularniejszą nazwą: świetlówki kompaktowe. Świetlówki kompaktowe powstały w połowie lat 80-tych, sprzyjał temu postęp technologiczny w produkcji elektronicznych układów zasilają[...]

Diody elektroluminescencyjne (LED) dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane typy diod elektroluminescencyjnych i modułów diodowych dużych mocy. Przedstawiono podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne diod elektroluminescencyjnych stosowanych w oświetleniu. Abstract. These paper give information about chosen types high power LED and LED modules. Basic technical parameters LED used in general lighting are presented. (High power LED modules). [...]

Energooszczędne źródła światła

Czytaj za darmo! »

Po marcowym szczycie europejskim Rada Europejska wezwała Komisję Europejską do szybkiego przedłożenia wniosków umożliwiających przyjęcie do 2008 roku ostrzejszych wymogów dotyczących racjonalnego wykorzystania energii w odniesieniu do oświetlenia biur i ulic, oraz do 2009 roku w odniesieniu do żarówek i innych form oświetlenia w gospodarstwach domowych. Ostatni z aspektów wymienionych w pos[...]

Moduły LED

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje przykładowe konstrukcje i dane techniczne modułów diodowych. Przedstawia możliwości zastosowania modułów LED w oświetleniu. Abstract. These paper presents samples of construction and technical data of LED modules. Shows possibilities of application LED modules in lighting area. (Construction and technical data of LED modules). Słowa kluczowe: źródła światła, diody elektrolum[...]

Opportunities to apply LED RGB systems in lighting

Czytaj za darmo! »

This paper presents some selected types of light-emitting RGB diodes and the opportunities to produce white colour of light. Study results on the opportunities to use the RGB diodes emitting white colour of light in lighting are presented too. Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane typy diod elektroluminescencyjnych systemu RGB i możliwości wytwarzania światła barwy białej. W artykule zawarta[...]

Swobodny przepływ wyrobów niezharmonizowanych na rynku Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Zintegrowany rynek Unii Europejskiej obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na którym swobodny przepływ wyrobów pomiędzy państwami członkowskimi jest zapewniony na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat rzymski). Zgodnie z art. 28 Traktatu Ograniczenia ilościowe w przywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten obejmuje wszelkie krajowe środki, mogące zakłócić bezpośrednio lub pośrednio, faktycznie lub potencjalnie, swobodny handel towarami wewnątrz Unii Europejskiej. Jednocześnie art. 30 Traktatu określa przypadki, kiedy postanowienia art. 28 mogą nie być stosowane. Otóż stosowanie zakazów lub ograniczeń przywozowych przez państwa członkowskie jest dopuszczalne, jeżeli jest to uzasadnion[...]

Diody elektroluminescencyjne (LED) - analiza obecnych konstrukcji i możliwości zastosowania w oświetleniu

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wybrane typy diod elektroluminescencyjnych, modułów diodowych i opraw diodowych (opraw LED) oraz podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne diod elektroluminescencyjnych stosowanych w oświetleniu. Abstract. The paper give information about selected types LED, LED modules and luminaires LED. Basic technical parameters LED used in lighting area are presented. (LED, LED modules and luminaires LED) Słowa kluczowe: diody elektroluminescencyjne, LED, źródła światła, technika świetlna. Keywords: LED, Luminaires LED Wstęp Diody elektroluminescencyjne (LED) należą obecnie do najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się typów źródeł światła. Powstanie LED wytwarzających białe światło umożliwiło zastosowanie ich w oświetleniu. Jest to jednak nadal bardzo innowac[...]

 Strona 1  Następna strona »