Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kur"

Influence of deformation parameters on rebuilt process in the hot deformed Mg-Al-Zn alloy

Czytaj za darmo! »

The favourable properties of magnesium account for the fact that it is applied not only in cast structural components but also in those subjected to plastic working. The following work concentrates on the analysis of microstructure and plasticity of magnesium alloy AZ31 type during hot plastic deformation process. After rolling and annealing alloy specimens were subjected to axial-symmetric compression. Structural examination was carried out using light an transmission electron microscopy. Deformation mode such as slip and twinning, which take place during hot deformation, have been detected. The research carried out enabled the understanding of the phenomena taking place during deformation and annealing of the investigated AZ31 type alloy. The results will constitute the basis for modelling the structural changes. Obecnie obserwuje się intensywny rozwój technologii związanych z przeróbką plastyczną stopów magnezu. W związku ze złożonością zjawisk zachodzących w mikrostrukturze, wiele prowadzonych prac badawczych w zakresie stopów Mg‑Al-Zn koncentruje się na poznaniu procesów odbudowy struktury podczas odkształcenia. W artykule podjęto badania zmierzające do oceny mikrostruktury stopu Mg-Al-Zn podczas ściskania na gorąco. Wykazano dwa odrębne mechanizmy odkształcenia, związane z przebiegiem poślizgu i bliźniakowania w zależności od parametrów procesu. Analiza tych mechanizmów umożliwi poprawną symulację zachowania się stopu w rzeczywistych warunkach przeróbki plastycznej Key word: magnesium alloys, plasticity forming, magnesium alloy microstructure Słowa kluczowe: stopy magnezu, plastyczne kształtowanie, mikrostruktura stopu magnezu 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 407 Introduction. The current trends in the automotive, aircraft and space industries focus first and foremost on a reduction of the vehicle weight and saving energy, thereby protecting the environment. Such a set of technical, economical and ecological aspects [...]

 Strona 1