Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ TRAWCZYNSKI"

Wpływ nośnika i struktury porowatej katalizatora na jego aktywność w procesie hydroodsiarczania surowców naftowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości i aktywności katalizatorów Co-Mo/Al20 3 i Ni-Mo/Al20 3 w procesie hydroodsiarczania. Katalizatory przygotowano metodą kolejnych impregnacji nośników o różnej porowatości i o różnym składzie chemicznym. Omówiono korelację pomiędzy zdolnością do odsiarczania a porowatą strukturą i składem katalizatora. Wykazano, że zastosowanie najbardziej aktywnych z otrzymanych katalizatorów umożliwia zmniejszenie (o 30 -h- 40 K) temperatury hydroodsiarczania frakcji olejowych ropy naftowej w krajowych rafineriach. Hydroodsiarczanie należy do procesów rafineryjnych, w których przerabia się największą ilość surowców naftowych. Rola tego procesu ciągle się zwiększa ze względu na coraz surowsze wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwach silnikowych i olejach opałowych11. Zwiększenie stopnia odsiarczania paliw wymaga "ostrzejszych" warunków hydroodsiarczania (HDS) lub zastosowania bardziej aktywnych katalizatorów. W pierwszym wypadku niezbędne jest podwyższenie temperatury, zwiększenie ciśnienia wodoru w procesie lub zmniejszenie obciążenia katalizatora surowcem. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi (podgrzanie surowca do wyższej temperatury), aparaturowymi (większe ciśnienie) lub zmniejszeniem przerobowej zdolności instalacji (mniejsza szybkość przepływu surowca). Znacznie bardziej atrakcyjne jest zastosowanie katalizatorów o większej aktywności umożliwiającej dokładniejsze odsiarczanie paliwa z zachowaniem tych samych parametrów procesu lub złagodzenie warunków hydroodsiarczania. Z wprowadzeniem bardziej aktywnych katalizatorów na Dr inż. Janusz TRAWCZYŃSKI w roku 1978 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki < Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - kataliza stosowana. Dr inż. Jerzy WALENDZIEWSKI w roku 1971 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Ch[...]

 Strona 1