Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Gowin"

XXVI KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH DOI:

Czytaj za darmo! »

Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie do objęcia patronatem IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Doceniam tradycję obrad środowiska polskich techników i inżynierów, których działania stają się niejednokrotnie impulsem do rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju, a w konsekwencji przyczyniają się do umacniania konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. Jednym z priorytetów wypracowanej przez nas reformy nauki i szkolnictwa wyższego, tzw. Konstytucji dla Nauki (KDN), jest budowanie mostów między sektorem nauki a przemysłem. Reforma wzmacnia te instrumenty prawne, które pozwolą uczelniom adekwatnie reagować na zmieniające się potrzeby współczesnej gospodarki i rynku pracy. Jak wynika z badania "Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy" przeprowadzonego na zlecenie Narodoweg[...]

 Strona 1