Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF CZERWIŃSKI"

Czy w procesie pakowania jest jeszcze miejsce na przypadek? DOI:


  Biorąc pod uwagę obecny, niezwykle zaawansowany poziom techniki, z którym mamy do czynienia na co dzień w niemalże wszystkich procesach czy to produkcyjnych, czy przemysłowych, nie da się nie odnieść wrażenia, że wszystko jest monitorowane i kontrolowane. Jednak czy na pewno? Czy faktycznie wszystko da się skontrolować, zmierzyć, zważyć lub po prostu symplicystycznie rzecz ujmując sprawdzić? W procesie pakowania, bardzo wymagającym pod względem technicznym ze względu na produkt końcowy, który w wielu przypadkach musi spełniać wielorakie normy oraz standardy, występuje wiele miejsc, gdzie kontrola jest obecnie powszechnie stosowana i w zasadzie nie jest to niczym niezwykłym. Przy czym pytanie: czy produkt finalny faktycznie spełnia najwyższe standardy? pojawia się nieco dalej, mianowicie po jego wyprodukowaniu. I wcale nie chodzi tu o zastosowaną folię czy inny materiał użyty do produkcji[...]

Bez kompromisu, bez przypadku, bez błędu DOI:


  Biorąc pod uwagę obecny, niezwykle zaawansowany poziom techniki, z którym mamy do czynienia na co dzień w niemal wszystkich procesach - czy to produkcyj-nych, czy przemysłowych - nie da się nie odnieść wrażenia, że wszystko jest monitorowane i kontrolowane. Jednak czy na pewno? Czy faktycznie wszystko da się skontrolować, zmierzyć, zważyć lub po prostu, symplicystycznie rzecz ujmując, sprawdzić? W procesie pakowania, pod względem technicznym bardzo wymagającym ze względu na produkt końcowy - który w licznych przypadkach musi spełniać wielorakie normy oraz standardy - występuje wiele miejsc, gdzie kontrola jest obecnie powszechnie stosowana i nie stanowi to niczego niezwykłego. Przy czym pytanie: czy produkt finalny faktycznie spełnia najwyższe standardy? pojawia się nieco później, a mianowicie już po jego wyprodukowaniu. I wcale nie chodzi tu o rodzaj zastosowanej folii czy innego m[...]

"Przemysł 4.0" i kontrola szczelności opakowań DOI:


  Ponieważ obecne czasy stawiają przed producentami zarówno samych opakowań, jak i produktów finalnych coraz to nowe wymagania, których spełnienie nastręcza tymże producentom coraz to nowych problemów, dlatego też wydaje się, że przejście firm produkcyjnych z obecnego poziomu technicznego w kierunku coraz szerzej obowiązującego poziomu "Przemysłu 4.0" staje się nieuniknione. Biorąc więc pod uwagę obecnie wykorzystywane systemy produkcyjne oraz zwiększoną rolę komputeryzacji i automatyzacji nie da się nie dostrzec wzrostu ich znaczenia w procesach kontro[...]

Wodne wykrywanie wycieku - badanie szczelności opakowań DOI:


  Oczywiste jest, że opakowania produktów powinny być szczelne. Na szczęście istnieje bardzo prosty, a zarazem skuteczny sposób na sprawdzenie ich szczelności. LEAK-MASTER EASY jest urządzeniem służącym do przeprowadzania wodnych testów szczelności, które umożliwiają wykrycie nawet najmniejszych przecieków i zbadanie szczelności bez konieczności użycia gazów śladowych. Tego typu badanie (wykorzystujące zbiornik wodny) często nazywane jest badaniem pęcherzy-kowym i stanowi jedną z najstarszych, a zarazem najbardziej intuicyjnych metod sprawdzania szczelności. Jak odbywa się badanie nieszczelności przy użyciu zbiornika wodnego? Dzięki łatwej obsłudze urządzenia LEAK-MASTER EASY wykrywanie wycieków staje się banalnie proste. Próbkę, np. opakowanie produktu spożywczego, należy umieścić w wypełnionej wodą komorze testowej. Zamknięcie komory spowoduje, że opakowanie zostanie wepchnięte pod powierzchnię wody. Powietrze znajdujące się nad wodą zostanie usunięte w celu utworzenia próżni. W tym momencie powietrze lub gaz wypełniający uciekną w postaci łatwo zauważalnego strumienia[...]

Proste i skuteczne wykrywanie nieszczelności DOI:

Czytaj za darmo! »

Jeśli opakowanie lub komponenty są nieszczelne, konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. Prostym sposobem na wyeliminowanie tego ryzyka jest stosowanie kąpieli wodnej wykrywającej nieszczelności. Witt-Gasetechnik oferuje prosty w obsłudze, efektywny kosztowo system wykrywania nieszczelności pod nazwą Leak-Master Easy. System umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych ni[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Sprężone i syntetyczne powietrze w pakowaniu oraz medycynie - badanie czystości i wytwarzanie jałowych mieszanin gazowych DOI:10.15199/42.2018.8.1


  Compressed and synthetic air in packaging and medicine - testing of purity and production of sterile gas mixtures.STRESZCZENIE: W przypadku pakowania produktów w atmosferze ochronnej stosuje się czyste, sterylne mieszanki gazów. Nie wszędzie konieczna jest mieszanina gazów ochronnych. W takich przypadkach stosuje się zwykle oczyszczone sprężone powietrze. Podobnie w branży medycznej, zwłaszcza w sterylizatorniach i salach operacyjnych, powietrze musi również spełniać wysokie wymagania. Sprężone powietrze może zawierać liczne zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery oraz z instalacji sprężarkowych. Jakość i czystość powietrza stosowanego w szpitalach i do pakowania produktów nie są bez znaczenia. Wobec rosnących wymagań alternatywą dla oczyszczania i sprężania powietrza atmosferycznego może być wytwarzanie sterylnego i pozbawionego zanieczyszczeń syntetycznego powietrza. W artykule omówiono zagadnienia oznaczania czystości i wytwarzania syntetycznego powietrza do stosowania w opakowalnictwie i branży medycznej. ABSTRACT: In the case of packing in a protective atmosphere, clean, sterile gas mixtures are used. A mixture of protective gases is not always necessary. In such cases, cleaned compressed air is used usually. Similarly in the medical industry, especially in sterilizers (sterilization rooms) and operating (OP) rooms, the air must also meet high requirements. Compressed air can contain numerous pollutants from the atmosphere and from compressor installations. The quality and purity of the air used in hospitals and in the packaging of products is of particular importance. In the face of increasing requirements, an alternative to purifying and compressing atmospheric air may be the production of sterile and uncontaminated synthetic air. Article discusses the determination the air purity and the production of synthetic air for use in packaging and in the medical industry. Wprowadzenie Czyste powietrze jest niezbędne w wielu przemysłowych i medycznych za[...]

 Strona 1