Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Karaszewska"

Agrotekstylia przeznaczone do ochrony przed gradem


  Jednym z podstawowych czynników atmosferycznych odgrywającym negatywną rolę w uprawach sadowniczych1 są opady gradu, powodujące częściowe lub całkowite zmniejszenie plonów, jak również obniżenie ich wartości handlowej [2 - 3]. Opady gradu pojawiają się zazwyczaj nagle i trwają kilka do kilkunastu minut. Ich skutki to w skrajnych przypadkach utrata plonu, lecz także uszkodzenia liści, pędów, a nawet pni drzew, które wpływają negatywnie na dobrą wegetację [3]. Wielkość strat spowodowanych opadem gradu zależy od intensywności i wielkości gradzin, a także fazy rozwojowej uprawy. W ostatnim okresie obserwowany jest wzrost częstotliwości opadów o charakterze gwałtownym, często połączonych z silnymi podmuchami wiatru. W związku z tym dotychczas stosowane agrotekstylia nie zawsze będą spełniać rolę ochronną w tym zakresie. Do agrotekstyliów chroniących plony przed gradem stosuje się siatki przeciwgradowe. [4, 5]. Nowe rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wymagają nie tylko opracowania odpowiednich struktur włókienniczych, ale także metod ich oceny i sposobów instalacji w sadach. Aktualny stan wiedzy dotyczący wykorzystania siatek przeciwgradowych Dokonana analiza największej bazy literaturowej Science Horticulture wykazała, że większość publikacji odnosi się do wykorzystywania siatek przeciwgradowych w sadownictwie [6 - 10]. Briassoulis z zespołem [6, 7] badał właściwości mechaniczne siatek wykorzystywanych w sadownictwie i rolnictwie. W pierwszej części artykułu autorzy zaproponowali trzy metody badań, pozwalające ocenić właściwości mechaniczne siatek tj. wytrzymałość na rozciąganie, odporność na uderzenia i rozdarcie. Do oceny wytrzymałości na rozciąganie autorzy zaproponowali odpowiednio zmodyfikowaną normę ISO 10319:1993 dla geotekstyliów. Dla oceny odporności na uderzenia wytypowali metodą ASTM D 1709/01: Standard Test Methods for Impact Resistance of Plastic Film by the Free-Falling Dart Method - method B. Natomiast do oceny[...]

Włókniny jako osłony bezpośrednie przeznaczone do ochrony upraw rolnych przed mrozem DOI:10.15199/60.2017.06.3


  Włókniny to płaskie wyroby włókiennicze wykorzystywane do ochrony upraw rolnych przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Ochrony te przyczyniają się do zwiększenia wydajności plonów, zmniejszenia zużycia herbicydów i bardziej efektywnego wykorzystania wody [1-2]. W polskiej strefie klimatycznej jednym ze składników klimatycznych mogącym negatywnie wpływać na uprawy rolne jest temperatura powietrza. Niskie temperatury panujące od listopada do marca ograniczają uprawę roślin warzywnych na odkrytym terenie. A coraz częściej występujące wiosenne przymrozki powodują przemarzanie roślin warzywnych, pąków kwiatowych oraz krzewów ozdobnych. Z badań przeprowadzonych na terenie Polski wynika, że 48% występujących przymrozków stanowią przymrozki wiosenne, które przypadają na pierwszą połowę kwietnia, zaś około 33% przymrozków przypada na koniec października [3]. Wielkość strat spowodowanych przymrozkami zależy od fazy rozwojowej uprawy [4]. Dlatego dbałość o jakość upraw jest głównym działaniem producentów rolnych, których zmiany klimatyczne i ich skutki zmuszają do korzystania z coraz to nowocześniejszych rozwiązań chroniących plony przed przymrozkami. Przykładem takich rozwiązań są włókniny chroniące uprawy przed przymrozkami i mroźnym, wysuszającym wiatrem. Najczęściej wykorzystywane są one do osłaniania plantacji warzywnych [5] i sadowniczych (osłanianie krzewów jagodowych tj. truskawek, poziomek i borówki amerykańskiej) oraz ochrony drzew i krzewów ozdobnych w uprawach kontenerowych i gruntowych w szkółkach ogrodniczych. Włókniny stosuje się również w przydomowych ogródkach do osłaniania warzyw, drzew, krzewów i pnączy. Wykorzystanie włóknin jako osłon bezpośrednich w rolnictwie Włókniny stosowane są w rolnictwie od połowy XX wieku. Pierwsze doniesienia literaturowe dotyczące wykorzystania włóknin, zwanych dalej agrowłókninami, pojawiły się po 1950 roku, kiedy zaczęto je stosować do pokrywania niskich tuneli z sadzonkami wa[...]

 Strona 1