Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ P. GĄSIORSKI"

Zastosowanie wybranych polimerów elektroprzewodzących do wytwarzania aktywnych materiałów i komponentów obuwniczych

Czytaj za darmo! »

Tworzywa sztuczne stosowane aktualnie do produkcji obuwia to materiały elektroizolacyjne o rezystywności powierzchniowej od 1013 do 1016 (omega). Może to mieć wpływ na różne niekorzystne oddziaływania w trakcie użytkowania obuwia takie jak np. gromadzenie kurzu oraz możliwość gwałtownego wyładowania elektrycznego połączonego z powstaniem łuku elektrycznego. Dobre właściwości elektroizolacyjne mat[...]

Modification of thermoplastic rubber surfaces by atmospheric plasma treatment Modyfikacja powierzchni kauczuków termoplastycznych w plazmie atmosferycznej DOI:10.15199/62.2015.3.16


  Two outsoles made of thermoplastic rubber were modified by low temp. plasma under atm. pressure after prepurifn. with Me2CO and then joined with cowhide with a polyurethane adhesive. The peel strengths of the bonds were 6.56 N/mm and 7.06 N/mm after hydrothermal ageing for 7 days and met the quality requirements of the footwear industry. Powierzchnię kauczuków termoplastycznych wykorzystywanych do produkcji spodów obuwniczych modyfikowano w strumieniu plazmy niskotemperaturowej pod ciśnieniem atmosferycznym. Po ich wstępnym odtłuszczeniu acetonem i modyfikacji plazmowej osiągnięto zadowalającą wytrzymałość połączeń klejowych na oddzieranie (6,56 N/mm i 7,06 N/mm po starzeniu hydrotermicznym). Plazmowa modyfikacja powierzchni pozwala na uniknięcie wysokich kosztów aparaturowych i trudności prowadzenia procesu w warunkach niskiego ciśnienia. Klejenie jest procesem łączenia za pomocą kleju różnych materiałów (tworzywa sztuczne, metale, drewno, szkło, ceramika, tkaniny).Jest ono najczęściej stosowaną techniką łączenia w przemyśle obok spawania, lutowania i nitowania. Klej jest polimerową spoiną, która trwale łączy dwie powierzchnie dzięki działaniom sił adhezji i kohezji. Kohezja to siły oddziaływania międzycząsteczkowego występujące we wnętrzu ciała (siły spójności), a adhezja to siły oddziaływania międzycząsteczkowego występujące na powierzchni styku dwóch ciał (klej i powierzchnia przedmiotów sklejanych). W mechanice wielkości te mają swoje odniesienie w wytrzymałości materiału i wytrzymałości złącza klejowego. Optymalne połączenie klejowe można uzyskać wówczas, gdy siły kohezji są zbliżone do sił adhezji, a klej charakteryzuje się dobrą zwilżalnością powierzchni materiałów łączonych. Przygotowanie powierzchni łączonych ze sobą materiałów można realizować mechanicznie, chemicznie i fizycznie. W wyniku obróbki mechanicznej (drasanie, ścieranie) zwiększa się powierzchnia kontaktu kleju z materiałem oraz oddziaływanie między[...]

 Strona 1