Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Pulit-Prociak"

Synthesis of metal oxides nanoparticles under microwave radiation Synteza nanocząstek tlenków metali w polu promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.7.21


  Nanosize ZnO, Fe2O3, ZrO2 and CuO particles were prepd. by pptn. in a microwave reactor. Use of the microwave radiation resulted in an increase in dehydration efficiency and a decrease in reaction time. Przedstawiono sposoby otrzymywania tlenków metali w postaci nanometrycznej w dwuetapowej syntezie z zastosowaniem reaktora mikrofalowego. Omówiono wytwarzanie tlenków cynku (ZnO), żelaza(III) (Fe2O3), cyrkonu (ZrO2) oraz miedzi (CuO). Zaproponowana metodyka pozwala na otrzymanie stabilnych nanocząstek tlenków metali, których rozmiar (w przynajmniej jednym wymiarze) był mniejszy niż 100 nm. Zastosowanie pola promieniowania mikrofalowego umożliwia zwiększenie wydajności reakcji dehydratacji oraz skrócenie czasu procesu. Tlenki metali w postaci nanokrystalicznej charakteryzują się cenniejszymi właściwościami w porównaniu z charakterystyką tych samych materiałów w skali makro1). Dzięki większemu stosunkowi powierzchni nanocząstek do objętości wykazują one wyższą aktywność chemiczną. Cząstki nanometryczne posiadają znacznie więcej atomów zlokalizowanych na powierzchni niż materiały lite. Wraz ze zmniejszającym się rozmiarem pole powierzchni właściwej cząstek zwiększa się, co wzmaga ich aktywność2). W pracy przedstawiono sposób otrzymywania tlenku cynku, tlenku żelaza(III), tlenku cyrkonu(IV) oraz tlenku miedzi(II) w postaci nanokrystalicznej. Zbadano możliwość pozyskania tych materiałów w wyniku prowadzenia procesów hydrotermalnych w warunkach podwyższonego ciśnienia i wysokiej temperatury w układzie zamkniętym. Tlenek cynku jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak barwiarstwo, lakiernictwo, elektronika, farmacja i kosmetyka3). Stanowi przede wszystkim świetny materiał bielący4). Dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne i przyspieszające gojenie się ran5) oraz stanowi efektywną barierę dla promieniowania ultrafioletowego, dzięki czemu stosuje się go w produkcji powłok okularów przeciwsłonecznych6)[...]

Aspekty zdrowotne stosowania domowych filtrów powietrza DOI:10.15199/17.2019.3.5


  Wstęp Jednym z podstawowych parametrów jakości powietrza jest zawartość pyłów, przy czym szczególnie istotne jest stężenie cząstek o wymiarach mniejszych od 5μm, które mogą przedostawać się przez pęcherzyki płucne bezpośrednio do krwioobiegu i cząstek mniejszych od 2,5 μm, które z łatwością są w ten sposób transportowane. Pyły o wielkości powyżej 30 μm mają małe szanse dostania się do dróg oddechowych. Szybka zmiana kierunku powietrza w nosie i w gardle powoduje, że osadzają się tam przede wszystkim cząstki o wymiarach od 5μm do 10 μm [46]. Masa zanieczyszczeń wchłaniana przez organizm z cząstek zawieszonych w aerozolu zależy od tego czy są to cząstki ciekłe (mgły), czy stałe (dymy) i jaka jest ich rozpuszczalność w płynach ustrojowych [46]. Aerozole mogą powodować nie tylko tak pospolite choroby jak alergie, nieżyty dróg oddechowych i takie choroby zakaźne jak legionelloza, gorączka Pontiac, grzybice, zakażenia pleśnią i grzybami, oraz grypę ale nawet zagrażać życiu przez spowodowanie tak często kończących się zgonem udarów mózgu, nowotworów płuc [51] oraz różnych chorób serca [65]. Większość z zawieszonych cząstek jest naładowana ujemnie, lub dodatnio, dzięki czemu możliwe jest łączenie się w powietrzu cząstek o różnoimiennych ładunkach. Jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjątkiem dni w których ogłasza się alarm smogowy, jest znacznie gorsza niż na zewnątrz. Technologie stosowane do usuwania cząstek stałych w pomieszczeniach mieszkalnych są mniej złożone od technologii stosowanych do usuwania cząstek z gazów odlotowych i chociaż w szczególnych przypadkach stosowane są urządzenia mechaniczne i filtry elektrostatyczne, metody absorpcyjne i adsorpcyjne oraz katalityczne, to jednak w zdecydowanej większości przypadków proces filtracji zachodzi na różnego rodzaju filtrach tkaninowych i włókninowych [18]. Filtry te mają liczne zalety, ale również wady, w tym możliwość namnażania się org[...]

 Strona 1