Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Maćkowiaka"

Stability of some lipophilic vitamins in premixes used for animal nutrition Ocena stabilności wybranych witamin lipofilnych w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt DOI:10.12916/przemchem.2014.1350


  Vitamin A and E acetates were stored at varying temp. (3.5- 25.5°C) and humidity (40-75%) for 12 months, and then analyzed by high-performance liq. chromatog. with mass spectroscopy (HPLC MS/MS) and with diode-array detection (HPLC DAD). The vitamins were not stable during the storage time. The MS was more efficient than the DAD. Przedstawiono wyniki wstępnych badań oceny stabilności wybranych witamin lipofilnych (octany witamin A i E) przy zastosowaniu HPLC-MS/MS w premiksach stosowanych w żywieniu zwierząt. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową, a wyniki porównano z uzyskanymi wcześniej techniką HPLC-DAD. Wskazano prawdopodobne przemiany, jakim ulegają badane witaminy, które wpływają na jakość premiksu. Głównym czynnikiem warunkującym opłacalność chowu zwierząt są: prawidłowo zbilansowane pożywienie (60%), wartość genetyczna materiału hodowlanego (30%) i warunki zoohigieniczne (10%)1, 2). W związku z ciągłą poprawą jakości żywienia zwierząt i ludzi rosną również wymagania stawiane producentom pasz przemysłowych i premiksów. Witaminy są związkami organicznymi, które są niezbędne do życia zarówno człowieka, jak i zwierząt. Spełniają one wiele ważnych biologicznych funkcji, regulują pracę komórek i wzrost tkanek (witamina A) oraz działają jako antyutleniacz (witamina E, witamina C). Witamina E jest istotna dla rozrodu trzody chlewnej, a jej niedobór prowadzi do okresowej lub stałej niepłodności. Brak witaminy A powoduje zahamowanie wzrostu, kurzą ślepotę, a także zaburzenia w rozrodzie i obniżenie odporności. Obie witaminy nie mogą być wytwarzane przez żywy organizm i muszą być uzupełniane przez prawidłowo zbilansowaną dietę1, 2). Witamina A należy do grupy retinoidów, z których główną postacią aktywną jest retinol. Natomiast w pożywieniu pochodzenia zwierzęcego podstawową formą w jakiej występuje witamina A jest najczęściej octan retinolu, który w jelicie cienkim ulega hydrolizie do retinolu. Inne ważne pochodne zw[...]

 Strona 1