Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Data"

Technologies for recycling polyethylene-aluminium laminates recovered from waste beverage cartons Technologie przetwarzania poużytkowych laminatów PE-Al odzyskanych z kartonowych opakowań na żywność płynną DOI:10.15199/62.2015.5.35


  review, with 19 refs., of thermal and chem. recycling techniques of post-consumer paper-based multi-material polyethylene- Al laminate-comprising packagings for liq. foods. Podano informacje na temat dostępnych technik przetwarzania poużytkowych kartonowych opakowań na żywność płynną, zwłaszcza laminatu polietylen-aluminium wchodzącego w skład tych opakowań. Opisano stopień rozwoju tych technologii w Polsce w świetle nowych limitów recyklingu i odzysku. Kartonowe opakowania wielomateriałowe (KOW) są szeroko stosowane do przechowywania produktów spożywczych, takich jak soki i mleko. KOW zostały pierwszy raz wprowadzone na rynek opakowań w 1952 r., kiedy firma kierowana przez R. Rausinga wyprodukowała kartony w kształcie tetraedru przeznaczone na mleko. Jednak dopiero w 1969 r. opracowano opakowanie umożliwiające zamknięcie produktów w sposób aseptyczny, znane dziś z półek sklepowych. Obecnie KOW są chętnie stosowane przez producentów żywności. Do zalet tych opakowań należą mała masa i niski koszt opakowania, możliwość długiego przechowywania produktów oraz pełne wykorzystanie powierzchni sklepowych i magazynowych dzięki zwartemu układowi opakowania w formie wielościanu. Ich wadą jest brak możliwości wielokrotnego wykorzystania, co każe zwrócić szczególną uwagę na recykling zużytych opakowań. Pomimo licznych rozwiązań w tym zakresie, recykling poużytkowych KOW jest zagadnieniem nie w pełni rozwiązanym. KOW produkuje się, łącząc ze sobą warstwy kartonu, aluminium (Al) oraz 4-7 warstw polietylenu niskiej gęstości (LDPE); Fig. 1. Multilayer structure of aseptic packaging for liquid foods Rys. 1. Wielowarstwowa budowa aseptycznego opakowania na żywność płynną 94/5(2015) 819 Dr inż. Tomasz PIOTROWSKI w roku 2009 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, kierunek technologia chemiczna. W 2014 r. uzyskał stopień doktora. Obecnie jest asystentem w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii PŚ. Spe[...]

 Strona 1