Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wiesława Specjał"

Wykorzystanie olejów przepracowanych do otrzymywania komponentów paliw

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących krakingu termicznego surowca, jako pozostałości po destylacji atmosferycznej mieszaniny ropy lekkiej i olejów przepracowanych, oraz rafinacji kontaktowej powyższego surowca, przy zastosowaniu haloizytu jako sorbenta. Określono podstawowe właściwości użytkowe otrzymanych frakcji oleju napędowego. Stwierdzono, iż otrzymana frakcja może służyć jako dobre[...]

Wykorzystanie pozostałości z procesu hydrokrakingu w produkcji olejów przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność dwóch olejów podstawowych w klasach lepkości VG-32 i VG-46, pochodzących z procesu hydrokrakingu, do otrzymywania olejów przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych, a także określonych klas olejów silnikowych zimowych i wielosezonowych. Two base oils b. 350-550°C, viscosity grades VG-32 and -46, collected from a com. installation, were vacuum-distilled to collect 50-d[...]

Nowe rozwiązania w rafinacji rozpuszczalnikowej destylatów olejowych

Czytaj za darmo! »

Opracowano nowe rozwiązanie techniczne procesu selektywnej ekstrakcji frakcji olejowej furfurolem. Zmodernizowano kolumnę ekstrakcyjną w PKN Orlen SA w Płocku poprzez zastosowanie strukturalnego wypełnienia komórkowego. Wykazano, że wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie zużycia furfurolu przy równoczesnej poprawie jakości rafinatu. W szczególności obniżyła się zawartość substan[...]

 Strona 1