Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Farid Akhmetov"

Progress in the technology for manufacturing Bisphenol A Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A DOI:10.15199/62.2015.5.3


  The process for manufg. (p-OHC6H4)2CMe2 by ion exchange resin-catalyzed condensation of PhOH with Me2CO under recycling the by-products of the reaction was improved to decrease the energy consumption. The improved technol. is transferred to Russia. Na podstawie opublikowanych materiałów przedstawiono rozwój polskiej technologii otrzymywania bisfenolu A. Opracowanie jest częścią ekspertyzy stanowiącej podstawę decyzji inwestycyjnych dotyczących transferu technologii produkcji BPA oraz modernizacji instalacji przemysłowej w skali 70 tys. t/r w ramach kontraktu zawartego między firmą Mexeo i rosyjskim koncernem UPC. Bisfenol A (BPA) jest zaliczany do grupy ważnych półproduktów współczesnego przetwórstwa chemicznego z uwagi na wielkotonażową skalę produkcji, sukcesywnie poszerzający się obszar zastosowań oraz wzrastający poziom zaawansowania inżynieryjnego technologii jego wytwarzania i wymagań jakościowych dla wytwarzanych z niego produktów. Główny kierunek wykorzystania BPA to produkcja nowoczesnych tworzyw sztucznych, w tym poliwęglanów (75% zużycia) i żywic epoksydowych (20% zużycia), stosowanych w budownictwie, przemyśle samochodowym, elektronice i optyce, w których to dziedzinach obserwowany jest dynamiczny wzrost zużycia materiałów polimerowych opartych na BPA1). BPA jest otrzymywany w reakcji kondensacji fenolu i acetonu w obecności katalizatorów kwasowych (rys. 1)2). Jako katalizatory syntezy BPA wykorzystuje się obecnie głównie żywice jonowymienne. Ich promotorowanie w sposób istotny zwiększa szybkość i selektywność tej reakcji3-7).Światowy rynek BPA Globalna produkcja BPA osiągnęła już w poprzedniej dekadzie 4,5 mln t/r. Zdecydowana większość produkcji nie trafia na rynek w postaci półproduktu, lecz jest przetwarzana w zintegrowanych procesach do poliwęglanów lub żywic epoksydowych. W skali światowej prognozowany jest stabilny wzrost rynkowego zapotrzebowania na BPA wynoszący 3-6%1), co oznacza konieczność budowy j[...]

 Strona 1