Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dagmara Adamczyk"

Use of the Fenton reagent - regenerated activated carbon for treatment of wastewater from the textile industry Zastosowanie zregenerowanych reagentem Fentona węgli aktywnych do oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego DOI:10.15199/62.2015.5.4


  Com. activated C was used for sepn. of Bemacid Red NT-F dye from its aq. soln. and from wastewaters from textile industry, then regenerated with Fenton reagent and reused for the adsorption. Five subsequent regenerations resulted in decreasing the adsorption capacity, I no. and content of basic groups on the sorbent surface and in increasing the sorbent mass loss and the content of acidic groups on the sorbent surface. Langmuir and Freundlich adsorption isotherms were also calcd. Zbadano zdolności sorpcyjne świeżego i zregenerowanego reagentem Fentona węgla aktywnego WD-extra używanego w procesie adsorpcji barwnika Bemacid Red NT-F. Obiektem badań był roztwór wodny jednoskładnikowy oraz ścieki rzeczywiste pobrane po procesie barwienia i po procesie płukania. Świeży sorbent wykazał lepsze zdolności sorpcyjne niż sorbent zregenerowany reagentem Fentona choć różnice nie były znaczne. Działanie reagenta Fentona spowodowało zwiększenie stężenia powierzchniowych grup kwasowych i zmniejszenie stężenia grup zasadowych. Niekorzystnym efektem regeneracji okazał się ubytek masy sorbentu. Barwniki stosowane do barwienia różnorodnych materiałów, takich jak skóra, wełna, bawełna, nylon, jedwab, papier, tworzywa sztuczne i kosmetyki można podzielić na kilka grup ze względu na ich właściwości i ich zastosowanie w procesie barwienia (tabela 1)1-3). Politechnika Świętokrzyska, Kielce Dagmara Adamczyk*, Elżbieta Bezak-Mazur Use of the Fenton reagent-regenerated activated carbon for treatment of wastewater from the textile industry Zastosowanie zregenerowanych reagentem Fentona węgli aktywnych do oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego DOI: 10.15199/62.2015.5.4 Prof. dr hab. Elżbieta BEZAK-MAZUR, prof. PŚ w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Specjalność - analityka próbek środowisk[...]

 Strona 1