Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Bienkiewicz"

Zawartość histaminy w warzywach surowych i gotowanych


  Określono poziom histaminy w warzywach: cebulowych, rzepowatych, korzeniowych, kapustnych oraz w warzywach psiankowatych i liściowych, a także w warzywach dyniowatych. Ponadto zbadano wpływ gotowania na zawartość histaminy w warzywach najczęściej spożywanych w polskich gospodarstwach domowych. Do oznaczania zawartości histaminy zastosowano metodę kolorymetryczną, poprzez wyodrębnienie jej z ekstraktu za pomocą kwasu trichlorooctowego oraz eliminację substancji balastowych na anionicie. Przeprowadzono reakcję sprzęgania z chlorkiem p-nitrobenzenodwuazoniowym, a pomiar barwnego produktu sprzęgania w octanie etylu wykonano na spektrofotometrze UV-VIS. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie aminami biogennymi w żywności. Dobrze poznaną aminą biogenną jest histamina, uczestnicząca w niektórych procesach fizjologicznych, jak i wielu reakcjach patologicznych w ustroju. Wywiera ona wpływ na tkanki poprzez występujące na komórkach receptory histaminowe. Istnieją cztery typy receptorów histaminowych: H1, H2, H3, H4. Występują one w wielu tkankach ustroju [3]. Warzywnictwo Zawartość histaminy w warzywach surowych i gotowanych Histamina jest hormonem tkankowym uczestniczącym w wielu mechanizmach regulujących czynności organizmu, takich jak praca układu krążenia lub napięcie naczyń krwionośnych. Przyspiesza ona czynność mięśnia sercowego. Na naczynia wieńcowe wpływa histamina dwukierunkowo. Przy udziale receptora H1 następuje obkurczanie tętnic wieńcowych, natomiast pobudzenie receptorów H2 działa przeciwstawnie. Histamina zwiększa również przepuszczalność naczyń włosowatych, co jest przyczyną obrzęku, obserwowanego po jej podskórnym podaniu lub ukąszeniu przez owady [9]. Histamina uczestniczy w niek[...]

Powlekanie folii polietylenowej w celu nadania jej właściwości przeciwbakteryjnych DOI:10.15199/62.2017.6.19


  Bardzo istotnym zagrożeniem dla pakowanych produktów spożywczych jest obecność mikroorganizmów odpowiedzialnych za ich psucie się. Dlatego wprowadzenie na rynek opakowań, które charakteryzowałby się właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi staje się coraz częściej przedmiotem badań1). Innowacyjnym rozwiązaniem jest stosowanie opakowań aktywnych lub odpowiednich systemów pakowania żywności. Jednym z rozwiązań decydujących o tym, czy opakowanie zostanie zakwalifikowane do opakowań aktywnych jest pokrywanie materiałów opakowaniowych powłokami zawierającymi substancje aktywne, które działają bakteriobójczo lub bakteriostatycznie na bakterie powodujące zatrucia pokarmowe2). Obecnie najczęściej wykorzystywanymi w opakowalnictwie związkami aktywnymi są Małgorzata Mizielińskaa,*, Urszula Kowalskaa, Jerzy Pankowskia, Grzegorz Bienkiewicza, Michał Malkab, Sławomir Lisieckia 1318 96/6(2017) Dr inż. Grzegorz BIENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1325. Mgr inż. Jerzy PANKOWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest pracownikiem naukowo-technicznym/starszym referentem technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych tej uczelni. Specjalność - modyfikacja materiałów opakowaniowych stosowanych w przemyśle poligraficznym. bakteriocyny, ekstrakty z przypraw, olejki eteryczne, enzymy oraz kwasy organiczne. Substancje te powinny być efektywne w unieszkodliwianiu mikroorganizmów, ale bezpieczne dla ludzi i przyjazne środowisku3-5). Ekstrakty roślinne wykazują zróżnicowany poziom właściwości przeciwdrobnoustrojowych6-9). Rodzaj zastosowanego czynnika antymikrobiologicznego zależy przede wszystkim od pakowanych produktów, ponieważ różnią się one między sobą rodzajem występującej w nich mikroflory. Równie istotne są warunki (temperatura, wilgotność, dostęp światła) wp[...]

Badanie antymikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych DOI:10.15199/62.2017.6.20


  Bardzo istotne znaczenie dla zapakowanej żywności ma termin przydatności do spożycia. Ważne jest, by był on jak najdłuższy. Niestety, namnażanie się mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie się produktów spożywczych powoduje jego skrócenie. Dlatego ważne jest wprowadzenie na rynek opakowań, które ograniczałyby wzrost niepożądanej flory bakteryjnej1). Rozwiązaniem może być zastosowanie opakowań aktywnych lub odpowiednich aZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; bDrukpol Flexo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Nowy Dwór Mazowiecki Estimation of the antimicrobial properties of the coatings from industrial trials Badanie antymikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych DOI: 10.15199/62.2017.6.20 Mgr inż. Magdalena ORDON - notkę biograficzną i fotografię wydrukowaliśmy w nr. 3/2017, str. 548. Mgr inż. Jerzy PANKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1318. Dr inż. Grzegorz BIENKIEWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1325. Inż. Michał MALKA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1319. Dr inż. Sławomir LISIECKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1319. Prof. dr hab. inż. Artur BARTKOWIAK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 377. Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Wydział Technologii Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Janickiego 35, 71-270 Szczecin, tel.: (91) 449-61-32, fax: (91) 449-65-32, e-mail: malgorzata.mizielinska@zut.edu.pl Dr inż. Małgorzata MIZIELIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1317. * Autor do korespondencji: The plant exts. were prepd. in lab. scale, added to an nitrocelulose varnish and used for coating a polyethyl[...]

Przydatność oleju lnianego jako substancji modelowej do testowania barierowości UV folii opakowaniowych DOI:10.15199/62.2017.6.21


  Tłuszcze jadalne, a szczególnie oleje roślinne, różnią się składem kwasów tłuszczowych (KT) (różne proporcje KT nasyconych, jedno- i wielonienasyconych z n-6 i n-3), obecnością wiązań sprzężonych oraz zawartością antyoksydantów. Sumaryczna zawartość nienasyconych KT jest największa w olejach rzepakowym i lnianym (odpowiednio 92,05 i 91,21%). Jednak głównym składnikiem oleju lnianego jest kwas linolenowy n-3 (ponad 55%), który jest bardziej podatny na utlenianie niż kwas oleinowy. Podatność na utlenianie rośnie w postępie geometrycznym proporcjonalnie do liczby wiązań nienasyconych w poszczególnych kwasach tłuszczowych1). Olej lniany ze względu na specyficzną budowę chemiczną, zwłaszcza bardzo wysoki poziom nienasycenia kwasów tłuszczowych i małą zawartość witaminy E stanowiącej naturalny przeciwutleniacz, jest produktem bardzo podatnym na utlenianie katalizowane temperaturą i dostępem tlenu, a przede wszystkim działaniem promieniowania świetlnego aktywującego procesy autooksydacji. Absorpcja promieniowania UV przez cząsteczki prowadzi do ich wzbudzenia lub rozpadu na wolne rodniki, które są indywiduami bardzo reaktywnymi2). Na podatność na utlenianie, poza właściwościami chemicznymi samego produktu, wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak dostęp tlenu, światła, rodzaj opakowania i warunki przechowywania3). Obecnie 1326 96/6(2017) Dr inż. Małgorzata MIZIELIŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1317. Mgr inż. Marta WERONIS jest absolwentką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (kierunek inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesowa). Od 7 lat jest pracownikiem naukowo- technicznym w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych tej samej uczelni. Specjalność - analiza zmian jakościowych frakcji lipidowych, praca z układami wielofazowymi, w szczególności z emu[...]

 Strona 1