Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SKÓRKA"

Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Poprzednio1) do śledzenia przebiegu syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu zastosowano pomiary fotometryczne. Obecnie to samo zagadnienie rozwiązano z zastosowaniem prostszej metody pomiaru zmian przewodności właściwej. W badaniach ponownie zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy reagentów (fenolu i formaldehydu). Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomiędzy przewodnością właściwą a badanymi funkcjami wejściowymi. Uzyskane współczynniki determinacji oraz błędy estymacji stwarzają możliwość zastosowania przyjętego sposobu śledzenia postępu reakcji nie tylko w badaniach laboratoryjnych, ale także i[...]

Application of image analysis for quantification of cardiac function in vivo by MRI in the mouse model of heart failure

Czytaj za darmo! »

This paper presents the application of the image analysis method for the detection of left ventricle in the mouse hearts in vivo. Images were obtained using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and the method of their analysis was developed. The whole process of detection was divided into two main parts: initial analysis and final analysis. The aim of the initial analysis was to establish the mar[...]

 Strona 1