Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ WIELGOSIŃSKI"

II Ogólnopolskie Sympozjum nt. "Spalanie odpadów przemysłowych - technologie i problemy"

Czytaj za darmo! »

Spalanie odpadów przemysłowych jest elementem systemu gospodarki odpadami. Budzi ono wiele kontrowersji i emocji, zwłaszcza w środowisku ruchów ekologicznych. Wydaje się jednak, że bez spalarni odpadów przemysłowych nie da się w sposób sensowny prowadzić gospodarki odpadami. 26÷27 września 1995 r. w Łodzi-Arturówku, w Ośrodku "Prząśniczka", odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum nt. ,,Spal[...]

IV Ogólnopolskie Sympozjum nt. "Ochrona powietrza w przemyśle"

Czytaj za darmo! »

28 i 29 maja 1996 r. w Łodzi-Arturówku, w Ośrodku "Prząśniczka", odbyło się IV Ogólnopolskie Sympozjum nt. ,,Ochrona powietrza w przemyśle". Zostało ono zorganizowane przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Komitet organizacyjny Sympozjum pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Romana Zarzyckiego - kierownika Katedry Podstaw Ochrony Środowiska Po[...]

Jakości powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Łasku DOI:10.15199/17.2018.1.3


  Nieodzownym elementem infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków, które wpływając korzystanie na gospodarkę wodno- ściekową, jednocześnie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska poprzez emisję substancji złowonnych [2]. W wyniku procesów technologicznych, zachodzących w oczyszczalni, takich jak napowietrzanie i mieszkanie powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczane mikroorganizmami [6]. Podstawowymi czynnikami, które decydują o stopniu i zasięgu oddziaływania na jakość powietrza terenów okalających są: wielkość instalacji, zastosowana technologia oczyszczania ścieków oraz sposób zagospodarowania osadów ściekowych [3]. Emisja bioaerozoli powoduje ryzyko zdrowotne, które zagraża pracownikom, ale także mieszkańcom pobliskich terenów [4-5]. Oczyszczalnia ścieków w Łasku jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną z wykorzystaniem technologii osadu czynnego. Jej przepustowość to około 6 000 m3/d. Pierwszym elementem mechanicznego oczyszczania ścieków jest komora krat, w której znajduje się główny kanał ścieków a w nim krata płaska ręczna o prześwicie 20 mm. W miejscu tym zatrzymywane są największe zanieczyszczenia. Produktem ubocznym procesu są skratki, które poddawane odwodnieniu i dezynfekcji, a następnie magazynowane w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach. Następnie przy pomocy pomp ścieki kierowane są do piaskownika. Jego całkowita długość wynosi 25 m, a szerokość 2,75 m. W procesie fl otacji następuje oddzielanie się związków o mniejszej gęstości niż woda. Dodat[...]

Niektóre problemy dotyczące wdrażania do przemysłu technologii nieuciążliwych dla środowiska

Czytaj za darmo! »

Omówiono podstawowe problemy związane z wdrażaniem do przemysłu nowych technologii, przyjaznych lub tylko nieuciążliwych dla środowiska. Stwierdzono, że w czasie całego cyklu uruchamiania nowej produkcji musi istnieć ścisły kontakt pomiędzy autorami technologii, projektantami i służbami technologicznymi zakładu oraz że udział specjalistów z zakresu ochrony środowiska jest nieodzowny na każd[...]

 Strona 1