Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Jawień"

Use of NMR techniques in evaluation of the egg raw material for food industry Wykorzystanie technik NMR w ocenie surowca jajczarskiego dla przemysłu spożywczego DOI:10.12916/przemchem.2014.1616


  Com. phytonutrients were mixed with Lucerne and/or Kalanchoe daigremonitana pulps and added to the fodder for laying hens. Yolk and albumen samples of eggs collected were analyzed by 1H-NMR. No direct transfer of low-mol. compds. from phytonutrient components into eggs was evidenced but some changes in amino acids profile of yolk were obsd. Zbadano możliwość wykorzystania spektroskopii NMR do oceny profilu metabolicznego jaj będących surowcem dla przemysłu spożywczego. Badane próbki żółtka i białka jaj pochodziły od kur niosek karmionych paszą suplementowaną fitopreparatami zawierającymi głównie lucernę i/lub pulpę z żyworódki pierzastej. Stwierdzono, że substancje małocząsteczkowe zawarte w fitopreparatach nie są bezpośrednio transportowane do jaj, ale ich zastosowanie w paszy zmieniło skład metabolomiczny żółtka. Zaobserwowane zmiany dotyczyły przede wszystkim profilu aminokwasowego. Ze względu na dużą konsumpcję mięsa oraz jaj przemysł drobiarski wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z dziedziny genetyki oraz metod żywienia, które umożliwiają zwiększenie intensywności produkcji na fermach przemysłowych oraz polepszenie wartości odżywczych produktu. Chociaż konsumpcja jaj od 2005 r. systematycznie spada, to nadal statystyczny Polak spożywa ok. 170 jaj rocznie1). Jaja kurze stanowią istotny element diety ludzi w Polsce i na całym świecie od tysięcy lat. Są one bogatym źródłem wielu ważnych składników odżywczych, takich aPolitechnika Wrocławska, bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ewa Jawieńa, Mariusz Korczyńskib, Sebastian Opalińskib, Piotr Młynarza,* Use of NMR techniques in evaluation of the egg raw material for food industry Wykorzystanie technik NMR w ocenie surowca jajczarskiego dla przemysłu spożywczego DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1616 Mgr inż. Ewa JAWIEŃ w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest doktorantką drugiego roku w Zakładzie Chemii Bioorgan[...]

 Strona 1