Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Rokiel"

Kleje do układania płytek na tarasach i balkonach

Czytaj za darmo! »

Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia to wnęka w elewacji budynku, powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń. Istotą tarasu jest natomiast obecność pod płytą pomieszczenia użytkowe[...]

Hydroizolacje cokołów

Czytaj za darmo! »

Izolacje w budynku powinny stanowić szczelny, ciągły układ całkowicie oddzielający budynek (bądź jego elementy) od wilgoci i wody. Na rysunku 1 przedstawiono schemat izolacji budynku nieodpiwniczonego i podpiwniczonego. Izolację budynku dzielimy na: izolację poziomą ław fundamentowych połączoną z izolacją poziomą posadzki (lub izolację płyty fundamentowej) oraz izolację pionową zewnętrz[...]

Trudne i krytyczne miejsca w hydroizolacji basenów

Czytaj za darmo! »

Wielkość basenu to rzecz bardzo indywidualna. Istotne jest, aby jego kształt był dostosowany do funkcji, jakie ma spełniać. Pamiętać należy, że basen to nie tylko niecka, ale również dodatkowe pomieszczenia użytkowo-funkcjonalne i techniczne oraz instalacje. Różna będzie jedynie skala i koszty. Na etapie projektowania basenów jednym z istotnych kryteriów są koszty. Projektant powinien p[...]

Wtórne izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji chemicznej

Czytaj za darmo! »

Odtworzenie izolacji poziomej wykonuje się, stosując metody mechaniczne lub chemiczne (iniekcje). Wszystkie metody mechaniczne polegają na utworzeniu pasa izolacji przecinającego podciąganie kapilarne. Izolacja ta może być wykonana z folii lub laminatów z tworzyw sztucznych, pap bitumicznych, blach ze stali szlachetnej itp. Najważniejszy jest efekt, którym powinno być trwałe i skuteczne[...]

Podstawy kosztorysowania robót glazurniczych

Czytaj za darmo! »

Podstawą poprawnego wykonania kosztorysu jest znajomość technologii kalkulowanych robót. Obowiązek zapoznania się z technologią kosztorysowanych robót to rzecz wydawałoby się oczywista i nie podlegająca dyskusji (o tym, że tak nie jest miałem okazję przekonać się osobiście, weryfikując różnego rodzaju kosztorysy). Wiedza ta nie może ograniczyć się do przeczytania kart technicznych stos[...]

Wykonywanie okładzin z płytek ceramicznych w basenach

Czytaj za darmo! »

W basenach stosuje się dwa typy płytek, ciągnione i prasowane. Płytki ciągnione układa się metodą grubowarstwową (grubość zaprawy 1,5-3 cm) na specjalną zaprawę cementową. Istotne jest, żeby występowało zawsze pełne podparcie spodu płytki. Ten typ okładziny ceramicznej wymaga stosowania specjalnych kształtek i elementów, co zwiększa koszt wykonania okładziny, w porównaniu z płytkami c[...]

Posadzki żywiczne

Czytaj za darmo! »

Klienci oczekują posadzek przemysłowych coraz lepszej jakości. Ponadto wzrasta zapotrzebowanie na posadzki precyzyjnie dopasowane do konkretnych warunków i wymagań w budownictwie: przemysłowym, użyteczności publicznej, mieszkaniowym. Wymusza to stosowanie systemowych rozwiązań z zastosowaniem coraz lepszych, trwalszych i nowocześniejszychmateriałów. Posadzki żywiczne DEITERMANN można w[...]

Hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Czytaj za darmo! »

Postęp technologiczny, jak również coraz wyższe wymagania wymuszają stosowanie coraz lepszych, skuteczniejszych i trwalszych materiałów izolacyjnych zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym, i to niezależnie od miejsca wbudowania. W budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej najbardziej narażone na kontakt z wodą i wilgocią są pomieszczenia takie jak łazienki, ubikacje, prysznice, pralnie, suszarnie, myjnie itp., gdzie powierzchnie ścian i podłóg najczęściej zabezpieczane są okładzinami ceramicznymi. Okładzina nie stanowi jednak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Do miejsc "słabych", mogących stać się bezpośrednią przyczyną przesiąkania, zaliczyć można: ● nieprawidłowe uszczelnienie (lub jego brak) połączenia pomięd[...]

Podłoża pod okładziny ceramiczne

Czytaj za darmo! »

WNiemczech zagadnienia związane z wykonywaniem okładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju wytycznych, które, jeśli chodzi o wymagania stawiane podłożu, dotyczą: n parametrów wytrzymałościowych (pozwalających na przeniesienie obciążeń); n wilgotności, temperatury, wysezonowania, czystości, równości (a więc wymagań wynikających z właściwości zapraw klejących i stawianych okładzinie). W celu określenia minimalnych parametrów wytrzymałościowych podłoża pod okładziny ceramiczne konieczne jest przede wszystkim określenie obciążeń (mechanicznych, termicznych itp.) oraz miejsca zastosowania. Inne będą wymagania stawiane podłożu pod płytki w łazience, inne na dnie i ścianach niecki basenowej, a jeszcze inne na tarasie i nie zawsze ob[...]

 Strona 1  Następna strona »