Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA PETRACH"

Utlenianie izobutenu w popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano warianty procesu wytwarzania kwasu metakrylowego z izobutenu. Opisano aparaturę laboratoryjną i ćwierćtechniczną do katalitycznego utleniania popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny. Przedstawiono wyniki uzyskane w zależności od różnorakich czynników procesu. zobuten zawarty we frakcji C4 można wykorzystać do otrzymania kwasu metakrylowego. W tym celu utlenia się go do [...]

Reestryfikacja i fluidalny kraking katalityczny oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Opisano aparaturę służącą do prowadzenia ciągłej reestryfikacji oleju rzepakowego, której produktami są paliwo do silników Diesla i gliceryna. Przedstawiono schemat laboratoryjnej instalacji przeznaczonej do fluidalnego krakingu katalitycznego surowców zawierających olej rzepakowy. Scharakteryzowano parametry procesowe i omówiono ich wpływ na jakość i ilość produktów, przede wszystkim frakc[...]

 Strona 1