Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW BECHTOLD"

Rozpuszczalność i zarodkowanie kryształów L-sorbozy w wodzie

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono rozpuszczalność i szerokość obszaru metastabilnego w układzie L-sorboza - woda w zakresie temp. 314,0÷355,5 K. Stwierdzono, że wodne roztwory L-sorbozy odznaczają się dużymi wartościami maksymalnych przechłodzeń: od ok. 15 K do 50 K w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury. -sorboza jest drugim, pośrednim produktem w procesie syntezy kwasu L( + )-askorbinowego1). Otrzym[...]

Wydajność krystalizacji i jakość kryształów w układzie L-sorboza - woda

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces krystalizacji L-sorbozy z roztworów wodnych. Określono warunki, w których uzyskuje się z zadowalającą wydajnością produkt o dobrej jakości. Wodne roztwory L-sorbozy mają tendencję do tworzenia trwałych roztworów przesyconych o dużych wartościach maksymalnych przechłodzeń: od ok. 15 K do ok. 50 K w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury1). W roztworze L-sorboza ulega [...]

Badanie krystalizacji siarczanu sodowego z roztworów po odsiarczaniu spalin DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ stężenia siarczanu sodowego w roztworach pozostających po odsiarczaniu spalin oraz wpływ szybkości odparowania wody na jakość wydzielającej się fazy stałej. W testowych badaniach krystalizacji wyparnej wykazano, że produkt o większej niż 60% wag. zawartości siarczanu sodowego można uzyskać z roztworu, w którym stężenie siarczanu sodowego jest większe niż 80 kg/m3, a stężenie siarczynu sodowego nie przekracza 10 kg/m3. Krystalizację powinno się prowadzić przy stosunkowo niewielkiej szybkości odparowania w taki sposób, aby zawartość fazy stałej w zawiesinie nie przekraczała ok. 6% wag. Jednym ze sposobów usuwania związków siarki z gazów odlotowych w wyniku absorpcji w roztworach siarczynów sodowych jest metoda regeneracyjna z odzyskiwaniem dwutlenku siarki, zwana metodą Weilmana- Lordal4-4). Polega ona na tym, że gazy odlotowe po wstępnym oczyszczeniu (z pyłów, trójtlenku siarki, związków chloru i fluoru) schładza się, a następnie kieruje do absorbera zraszanego wodnym roztworem siarczynu sodowego. Proces absorpcji dwutlenku siarki przebiega zgodnie z równaniem reakcji: Na2S 0 3 + S 0 2 + H20 — > 2 NaHS03. Oczyszczone gazy spalinowe (po podgrzaniu) kieruje się do wyrzutni kominowej, a roztwór posorpcyjny - do węzła desorpcji S 0 2, w którym następuje termiczny rozkład powstałego wodorosiarczynu sodowego. Uwolniony dwutlenek siarki przerabia się na kwas siarkowy, siarkę elementarną lub ciekły S 0 2. Pozostałość ponownie się kieruje do absorbera jako zregenerowany roztwór sorpcyjny. Zaletą tej metody jest duża sprawność odsiarczania (ok. 95%) i mała ilość bezużytecznych odpadów, a wadą są duże koszty budowy instalacji związane z ogromnym zapotrzebowaniem na energię cieplną i elektryczną oraz wysokie koszty eksploatacyjne. Mimo tych wad odsiarczanie spalin metodą regeneracyjną z odzyskiwaniem S 0 2 zastosowano z powodzeniem w wielu krajach świata5). Podczas absorpcji S 0 2 zachodzi - na skutek obecności tlenu[...]

 Strona 1