Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Robaszkiewicz"

Wybrane problemy technologiczne występujące w procesach uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki zastosowania toluilenodiaminy. Omówiono najważniejsze czynniki wpływające na przebieg procesu uwodornienia dinitrotoluenu do toluilenodiaminy. Opisano typowe rozwiązania technologiczne i aparaturowe dotyczące procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem trudności związanych z uzyskaniem wysokiej jakości produktu, sposobami ograniczania ilości tworzących się p[...]

Wpływ oksydacyjnej modyfikacji syntetycznych estrów oleju rzepakowego na ich wybrane właściwości użytkowe


  Przedstawiono wyniki badań nad utlenianiem estrów kwasów oleinowych i glikolu neopentylowego oraz trimetylolopropanu powietrzem i nadtlenkiem wodoru. Oba procesy utleniania prowadzą do zmniejszenia liczby wiązań nienasyconych poprzez ich epoksydację. Stwierdzono, że procesy utleniającej modyfikacji badanych estrów wpływają na poprawę odporności termicznej i właściwości przeciwzatarciowych. Z punktu widzenia możliwości wykorzystania tych modyfikacji w procesie przemysłowym korzystniejsze jest epoksydowanie wodnym roztworem nadtlenku wodoru. Com. rapeseed fatty acid Me ester was transesterified with CMe2(CH2OH)2 and trimethylolpropane to resp. di- and triesters and oxidated with air O2 at 60°C and 80°C and with H2O2 at 30°C to resp. satd. esters. The oils were studied for acid, OH and I2 nos., colour, ability to H2O/oil emulsion formulation, thermal properties, viscosity, solidification temp. and tribological properties. An improvement of thermal stability and sizing load of the oils was achieved. Zasoby podstawowego surowica do produkcji olejów przemysłowych i smarów, jakim jest ropa naftowa, są ograniczone. Dlatego też wiele krajów podejmuje działania zmierzające do zastąpienia jej surowcami odnawialnymi. Początkowo wykorzystywano w tym celu nieprzetworzone surowe oleje roślinne. Duża nadprodukcja roślin oleistych przyczyniła się do niskich cen tych olejów. Istotnym powodem zastępowania olejów mineralnych przez oleje pochodzenia naturalnego jest ich lepsza biodegradacja w środowisku naturalnym, a także korzystne właściwości eksploatacyjne w niektórych zastosowaniach1, 2). Oleje pochodzenia roślinnego są najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym, leśnictwie, rolnictwie i w miejscach podlegających ochronie ekologicznej, np. w parkach narodowych. Niemodyfikowane oleje roślinne, głównie rzepakowy i słonecznikowy, ulegają szybkiej biodegradacji i ich stosowanie jest korzystne z ekologicznego punktu widzenia. Mają one j[...]

 Strona 1