Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Lech Misiewicz"

Polski rynek materiałów ściennych

Czytaj za darmo! »

Rok temu o tej porze niewielu z przedstawicieli branży materiałów ściennych (może poza producentami silikatów) optymistycznie patrzyło na nadchodzący sezon budowlany. Wyjątkowo długa i ostra zima oraz słabe wyniki 2005 r. nie dawały podstaw do dobrego nastroju. Jednak już po kilku miesiącach wszystko zaczęło się zmieniać. Bardzo szybko zwiększał się popyt i ceny. Obecnie są większe o ki[...]

Polski rynek wyrobów budowlanych do wznoszenia ścian w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. po raz kolejny poprawiły się wyniki w polskimbudownictwie. Zaskoczeniemdla wszystkich były uzyskane efekty szczególnie w branży materiałów do wznoszenia ścian, których już pod koniec pierwszego kwartału 2007 r. zaczęło brakować. Dla inwestorów bardzo szybko cena przestała być najważniejsza. Problemem stała się dostępność materiałów. W wielu firmach zaczęto wykorzystywać w 100% zdol[...]

Murowane ściany wypełniające w budynkach szkieletowych

Czytaj za darmo! »

Coraz powszechniejsze jest wznoszenie budynków o konstrukcji szkieletowej - najczęściej żelbetowej. Jednymz podstawowych ich elementów są ściany wypełniające. Nie odgrywają istotnej roli w statyce obiektu, jednak tworzą podział wewnętrzny, wydzielając odrębne pomieszczenia i przestrzenie.Można je w dowolnymokresie eksploatacji obiektu zdemontować lub zastąpić innymi podobnymi przegrodam[...]

Połączenie ściany murowanej ze stropem

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie połączenia (oparcia) stropów oraz dachu na ścianach budynku w znaczny sposób wpływa na spełnienie praktycznie wszystkich wymagań podstawowych. Każde połączenie w konstrukcji budynku różnych materiałów charakteryzujących się różnymi właściwościami wymaga dokładnej analizy. W budynku o konstrukcji murowanej zastosowanie do wykonania ścian różnych ro[...]

Czynniki wpływające na izolacyjność wewnętrznych ścian murowych

Czytaj za darmo! »

Budownictwo murowe jest tradycyjnie, nie tylko w Polsce, najbardziej popularnym i najtańszym sposobem wznoszenia ścian budynków. Pomimo powszechności stosowania przy projektowaniu i wykonywaniu murów popełnianych jest wiele błędów. Ich najczęstszymi konsekwencjami są zarysowania i obniżenie izolacyjności akustycznej. Prawidłowe rozwiązania na etapie projektowania czy budowania nie wymag[...]

Podstawowe informacje do projektowania i wykonywania murów z silikatów

Czytaj za darmo! »

Właściwości silikatowych elementów murowych określa norma PN-EN 771-2.Większość producentów wyrobów silikatowych sprzedawanych w Polsce deklaruje ich zgodność z tą właśnie normą. Niezależnie od przyjętego przez producenta systemu oceny zgodności (2+ lub 4) musi on deklarować wartości określonych parametrów technicznych. Znajdują się one w deklaracjach zgodności oraz na etykietach załączanych do wyrobów przy ich sprzedaży. Norma jednoznacznie określa, które z parametrów muszą być podane. Przykładową deklarację zgodności pokazano na rysunku 1. Podstawowymi i najważniejszymi właściwościami silikatowych elementówmurowych są duża wytrzymałość i gęstość objętościowa. Dzięki nimmury z silikatówmają bardzo dużą nośność, dobrą izolacyjność akustyczną oraz pojemność cieplną. Zgodnie[...]

 Strona 1  Następna strona »