Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Krzywiński"

Wybrane właściwości posadzki cementowej modyfikowanej nanocząstkami fluorku cyny DOI:10.15199/33.2019.10.02


  Posadzki stanowią niekonstrukcyjną wierzchnią warstwę podłogi w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Głównym ich zadaniem jest ochrona podłogi przed zewnętrznymi oddziaływaniami, takimi jak agresywny wpływ substancji chemicznych, kwasów, olejów lub smarów. Ponadto wymaga się od nich odpowiedniej szorstkości, antypoślizgowości oraz łatwości utrzymania czystości. Ze względu na rodzaj użytego materiału można je podzielić na: drewniane; drewnopodobne; ceramiczne; kamienne; cementowe; z tworzywnaturalnych lub sztucznych [5]. W budownictwie najczęściej wykonuje się posadzki cementowe. W przypadku, gdy taka posadzka jest jednocześniewarstwą wykończeniową podłogi, należy zwracać uwagę na jej odporność na ścieranie, która oceniana jest na podstawie pomiaru ubytku objętości i masy startej powierzchni na tarczy Boehmego. Z kolei, gdy warstwa cementowa stanowi podkład pod warstwę wykończeniową, to należy zapewnić jej odpowiednią przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie, która oceniana jest metodą odrywania [2 ÷ 4]. Zgodnie z [1], zbyt wczesne pozwolenie na użytkowanie posadzki jest odpowiedzialne za 25%uszkodzeń ich wierzchniej warstwy. W wielu przypadkach uszkodzenia posadzek następują w jej strefie przypowierzchniowej, gdyż jest ona najbardziej narażona na wpływ obciążeń mechanicznych, agresywnych substancji chemicznych lub szkodliwych warunków klimatycznych. W związku z tym poszukuje się technologii poprawy właściwości tej strefy. Dynamiczny rozwój nanotechnologii w budownictwie spowodował, że kompozyty cementowe modyfikuje się nanocząstkami. W badaniach [8] uzyskano pozytywny wpływ nanocząstek tlenku krzemu (SiO2), tlenku tytanu (TiO2) oraz tlenku aluminium (Al2O3) na wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie próbek z zaprawy cementowej. Nie przepro[...]

 Strona 1