Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PENCZEK"

Wystawa i Konferencja Naukowo-Techniczna Poliuretany

Czytaj za darmo! »

Od 17 do 20 września 1998 r. w Dallas (USA) odbywały się: Wystawa i Konferencja naukowo- -techniczna Poliuretany, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych USA (Society of the Plastics Industry), Na Konferencji przedstawiono 52 referaty (w kilku sekcjach) i 68 plakatów*'. Liczebnie przeważały referaty i plakaty z USA (56); wyraźnie zaznaczyły swą obecność firmy z RFN [...]

Plastyfikatory poliestrowe do PVC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis syntezy plastyfikatorów poliestrowych przez poliestryfikację kwasu adypinowego lub bezwodnika ftalowego i mieszanin glikoli, a następnie blokowanie grup końcowych 2-etyloheksanolem. Zbadano podstawowe właściwości tych plastyfikatorów, a także właściwości mechaniczne, stabilność termiczną, lotność oraz odporność na ekstrakcję folii PVC otrzymanych z zastosowaniem zsyntety[...]

Wybrane utwardzalne materiały polimerowe - wdrożenia Instytutu Chemii Przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stosowanych i prac wdrożeniowych w przemyśle, pochodzących z byłego Instytutu Tworzyw Sztucznych (do 1970 r.) i z Instytutu Chemii Przemysłowej (od 1971 r. do chwili obecnej). Tematyka artykułu obejmuje żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, żywice i lakiery poliestroimidowe, poliestrole przeznaczone do wyrobu poliuretanów oraz poliuretany, ze szczególnym[...]

Poliestrole z surowców odpadowych i bioodnawialnych do wytwarzania tworzyw poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono genezę powstania nowej generacji poliestroli do poliuretanów, sposób ich otrzymywania, właściwości fizykochemiczne różnych typów poliestroli oraz podstawowe właściwości produktów uzyskanych z ich zastosowania. Poly(ethylene terephthalate) waste was glycolized with diethylene glycol, optionally with trimethylolpropane, at 220oC to resp. polyesterol. The product was reacted with[...]

Metody skutecznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac IChP dotyczących utylizacji odpadów gumowych do wytwarzania poliolefinowych węży przepuszczających wodę przeznaczonych do celów rolniczych, a także do produkcji płyt z lepiszczem poliuretanowym, badań w zakresie przerobu odpadów laminatów poliestrowych w celu odzysku włókna szklanego, przerobu odpadów poliestrów kwasu tereftalowego na półprodukty dla polieterów i pol[...]

Nowe materiały polimerowe

Czytaj za darmo! »

Omówiono najnowsze prace badawcze realizowane w dziedzinie polimerów w Instytucie Chemii Przemysłowej. Tematyka ta obejmuje polimerowe systemy hydrofobowe, polimery zdolne do tworzenia specyficznych struktur uporządkowanych, polimery topologiczne i biodegradowalne oraz tworzywa konstrukcyjne i absorbujące energię. Opisano właściwości tych materiałów i przedstawiono najciekawsze możliwości ic[...]

 Strona 1