Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SZULC"

Chemiczny przerób odpadowego tłuszczu norczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono trzy metody przerobu tłuszczu norczego na surowiec kosmetyczny (frakcjonowanie, estryfikację, oksyetylenowanie). Z przeprowadzonych badań wynika, że wskutek chemicznej modyfikacji odpadowego tłuszczu norczego (po wytopieniu i rafinacji) otrzymuje się produkty o właściwościach odpowiadających wymaganiom stawianym surowcom kosmetycznym. W latach osiemdziesiątych zapoczątkowano w Polsce przemysłową produkcję oleju kosmetycznego z odpadowego tłuszczu tkankowego zwierząt futerkowych hodowanych przede wszystkim w celu uzyskania futer. Wykorzystanie tego surowca, otrzymywanego jako odpad w fermach hodowlanych, zostało zainicjowane przez dr Irenę Kosko - pracownika Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a zrealizowane początkowo w Instytucie Chemii Przemysłowej, a następnie w Zakładach Viola-Prodryn zgodnie ż patentem1 Realizacja przemysłowa dotyczyła przede wszystkim przerobu tłuszczu lisa polarnego, ponieważ podaż tego odpadu jest znacznie większa od podaży tłuszczu tkankowego innych hodowanych zwierząt futerkowych. Wspomniany patentx) określa również możliwość wykorzystania tłuszczu tkankowego norek. Ponadto istnieją inne opatentowane sposoby otrzymywania oleju norczego2,3). Należy nadmienić, że podaż tkankowego tłuszczu norczego jest ograniczona (24-=-50 Mg/r.). Według Kosko4) z jednej norki otrzymuje się ok. 0,25 kg tłuszczu tkankowego. Liczba norek przewidywanych do uboju przekracza 100 tys. sztuk rocznie, w tym 50% lub nieco więcej pochodzi od prywatnych hodowców. W związku ze znacznym udziałem drobnych prywatnych hodowców istnieją trudności z otrzymywaniem tłuszczu topionego bezpośrednio od wytwórcy, a także jest ograniczona możliwość ekonomicznej zbiórki tłuszczu surowego od drobnych wytwórców. Należy się liczyć z koniecznością scentralizowanego wytopu tłuszczu tkankowego, a tym samym z koniecznością jego skupu, zbiórki, magazynowania w obniżonej temperaturze, co może znacznie podwyższyć koszt surowca w sto[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1