Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Cybulska"

Możliwości zagospodarowywania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego


  Znaczną ilość odpadów przemysłu owocowo-warzywnego stanowią wytłoki, które mogą być ponownie zagospodarowane. Mimo że w ostatnich latach ilość wytłoków owocowych zmniejsza się, ilość powstających odpadów wciąż jest znaczna w skali kraju i wynosi niemal 200 tys. t rocznie. Wytłoki zawierają głównie polisacharydy ścian komórkowych, czyli takie komponenty błonnika pokarmowego, jak pektyny, celuloza i hemicelulozy. Ze względu na swoje fizykochemiczne właściwości polisacharydy te dają duże możliwości recyklingu, m.in. poprzez wykorzystanie ich jako dodatki do żywności. Wytłoki powstające w czasie tłoczenia owoców i warzyw stanowią główną masę odpadową w produkcji win, soków i napojów. W zależności od surowca i stosowanej technologii wytłoki stanowią od 15 do 25% owoców przetwarzanych na sok zagęszczony. W Polsce, która jest znaczącym producentem soków owocowych i warzyw nych, powstaje ok. 260 tys. t wytłoków owocowych i ok. 100 tys. t warzywnych rocznie [1]. Masa wytłoków zależy od wydajności tłoczenia soku. W tradycyjnej metodzie tłoczenia udział powstających wytłoków wynosi 20-25% masy użytych owoców [2]. W technologiach otrzymywania soków z wykorzystaniem preparatów enzymatycznych upłynniających miazgę oraz ługowania wytłoków wodą udział wytłoków może obniżyć się do ok. 12% masy jabłek [3]. Zakładając, że wytłoki powstające w produkcji soków owocowych stanowią średnio 20% zużytego surowca, w tabeli 1 przedstawiono szacunkowe dane dotyczące ilości wytłoków z produkcji soków owocowych w Polsce w latach 2008-2010. Poza wytłokami owocowymi otrzymywanymi głównie przy produkcji soków owocowych, przemysł wytwarza także wytłoki warzywne powstające głównie w procesie produkcji koncentratu pomidorowego, koncentratu z buraków ćwikłowych i w produkcji soku pomidorowego (tab. 2). Ilość wytłoków warzywnych jest znacznie mniejsza niż wytłoków owocowych. Ilość powstających wytłoków uzależniona jest od wydajności tłoczenia, a ta z kolei zależy od jako[...]

 Strona 1