Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej GROBELSKI"

Ocena zdolności przewodzenia impulsów w regenerujących się nerwach obwodowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest parametryczna identyfikacja zmian zachodzących w regenerujących się nerwach obwodowych. Doświadczenie jest prowadzone na szczurach Wistar. Zwierzęta są poddawane procedurze przecięcia nerwu udowego, a następnie zbliżeniu do siebie jego końców wewnątrz tubusów polimerowych zakładanych na miejsce uszkodzenia. Ocena zmian fizjologicznych polega na śródoperacyjnym wykonaniu serii pomiarów neuroprzewodnictwa dla różnych wartości wielkości wpływających. Uzyskane odpowiedzi na zadane wymuszenie (falą prostokątną o częstotliwości f < 1Hz, amplitudzie ok. 70 mV) traktowanej jako suma wymuszeń skokowych są opisywane równaniem aproksymacyjnym złożonego układu z proporcjonalnymi i inercyjnymi elementami. Zarejestrowane sygnały są analizowane obliczeniowo-graficznym, autorskim programem opracowanym z wykorzystaniem komercyjnego programu MathWorks™ MATLAB z toolboxem "Curve fitting". Abstract. The problem of nervous tissue reconstruction still remains a challenge for today medicine. End-to-end anastomosis and transplantations are considered to be “the gold standards" in traumatic neurosurgery. However, poor recovery of damaged peripheral nerves inclines to search for better methods of treatment, among them tubulization seems to be the most prospective. The project is performed on Wistar rats and is subjected to an evaluation of the signal transmission in regenerating femoral nerve. In the experimental group polymeric tubes are thread onto the cut nerve, whereas traditional end-to-end connection is applied in control. The evaluation of physiological changes is based on neuroconductivity measurements performed intraoperatively for different values of influencing quantities. Responses obtained for an input function given in the form of rectangular signals (frequency f < 1 Hz, amplitude approx. 70 mV) treated as a sum of step functions are described by approximation equation of proportional and inertial elements. The signals are re[...]

 Strona 1