Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DĄBROWSKI"

Analiza opóźnienia przekazu wideo w usłudze TV świadczonej za pomocą techniki adaptacyjnego strumieniowania w sieci Internet DOI:10.15199/59.2015.4.17


  Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza opóźnienia przesyłu obrazu w usłudze TV świadczonej w sieci Internet za pomocą adaptacyjnego strumieniowania HTTP. Właściwości tej technologii, dostosowanej do transmitowania wideo w sieci bez gwarancji jakości, powodują powstawanie znacznego opóźnienia przekazu w porównaniu do tradycyjnych sposobów dystrybucji TV. W artykule przedstawiono praktyczną analizę przyczyn powstawania tego opóźnienia, popartą wynikami badań w sieci testowej. 1. WSTĘP Sieć Internet staje się powoli dominującym medium dla przekazu rozrywkowych treści wideo. Widzowie na całym świecie mogą korzystać z szybko powiększającej się oferty usług w tzw. modelu OTT (ang. Over The Top), czyli w otwartej sieci Internet, gdzie dostawca usługi nie sprawuje kontroli nad siecią przesyłu danych. Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy NOTTS1 pracuje nad rozwiązaniami dla efektywnego świadczenia usług w modelu OTT, z uwzględnieniem mechanizmów dla zarządzania i monitorowania jakością usługi (QoE - Quality of Experience). Wprawdzie najpopularniejszym formatem treści wideo w sieci Internet są krótkie filmy (np. YouTube) oraz filmy na żądanie (np. IPLA, Player.pl, Orange TV Tu i Tam, na świecie Netflix), także transmisja TV na żywo okazuje się być doskonałym uzupełnieniem oferty tradycyjnej TV stacjonarnej, satelitarnej i kablowej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się transmisje ważnych wydarzeń sportowych jak np. mundial piłkarski lub igrzyska olimpijskie [2]. Okazuje się, że coraz więcej osób wybiera oglądanie takich transmisji na ekranie komputera osobistego, telefonu lub tabletu, na przykład w sytuacji kiedy są poza domem, lub kiedy pozostali członkowie rodziny oglądają w tym czasie inne programy na rodzinnym odbiorniku TV. Niestety, najpopularniejsza technologia przekazu wideo w sieci Internet, czyli tzw. strumieniowanie adaptacyjne HTTP [4], jest obarczona istotną wadą z punktu 1 Praca została zrealizowana[...]

Powłoki typu duplex TiN - Si3N4 /TiN na węglikach spiekanych

Czytaj za darmo! »

Otrzymywanie powłok użytkowych typu duplex jest obecnie przedmiotem licznych prac. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza dotyczy wykorzystania azotowania jarzeniowego do wstępnego utwardzenia powierzchni stali narzędziowej i następnie użycia jednej z technik PVD lub CVD do naniesienia zasadniczej warstwy wierzchniej [1-2]. Drugą grupę prac badawczych nad powłokami typu duplex[...]

Powłoki (Cr,Si)N/TiN na płytkach frezarskich z węglików spiekanych

Czytaj za darmo! »

Decyzja nanoszenia powłok, wymienionych w tytule pracy, powstała po uzyskaniu dobrych wyników pomiarów trwałości frezarskich płytek wieloostrzowych z powłoką TiN- Si3N4/TiN [1]. Zasadnicza koncepcja tzw. nanokompozytowych krystalicznoamorficznych powłok typu nc-TiN-a-Si3N4 zaproponowana jeszcze w latach 90. przez Vepreka i innych [2], pozostała ta sama. Wstrzymanie wzrostu krystalitów TiN (czy też CrN) przez obszary amorficznego azotku krzemu winno spowodować wzrost twardości powstałego kompozytu. W rzeczywistości powłoki otrzymywane w różnych laboratoriach znacznie różnią się od siebie, z rzadka osiągając poziom materiałów supertwardych. Idea zastąpienia azotku tytanu azotkiem chromu wynika z lepszej stabilności temperaturowej CrN. Nie jest to bez znaczenia, mając w perspekty[...]

Powłoki (Cr,Si)N/TiN na wieloostrzowych płytkach tokarskich z węglików spiekanych

Czytaj za darmo! »

Badania nad otrzymywaniem nowych powłok użytkowych, takich jak (Cr,Si)N/TiN [1-3] są prowadzone w dwóch kierunkach. Jednym jest poznanie mechanizmu powstawania warstw, drugim - prawidłowa i rzetelna ocena ich wartości użytkowych. W pracy [1] przedstawiono wyniki testu pracą wieloostrzowych płytek frezarskich z powłoką (Cr,Si)N/TiN. W niniejszej publikacji prezentowane są wyniki testów przeprowadzanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji 4-ostrzowych płytek tokarskich SPKN 1203EDR - węglików gatunku SM25T/P25. Nanoszenie powłok Badana powłoka składała się z dwóch warstw, podłożowej i wierzchniej. Warstwę podłożową z azotku tytanu nanoszono techniką łukową. Proces ten składał się z trzech etapów. W pierwszym, podłoża podlegały trawieniu jonami azotu, zaś w drugim - jonami t[...]

 Strona 1