Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Szumski"

Role-type triboelectrostatic separator of mixed plastics. Elektrostatyczny separator walcowy mieszanin tworzyw polimerowych


  A prototype of a new triboelectrostatic device for sepn. of mixed plastics was constructed and described in detail. The separator was recommended for processing plastics waste. Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu separacji elektrostatycznej składników mieszaniny polimerowej. Scharakteryzowano krótko konstrukcję i zasadę działania prototypowego separatora elektrostatycznego. Wskazano możliwości zastosowań separacji elektrostatycznej, głównie w procesach recyklingu poużytkowych tworzyw polimerowych. Podstawowym celem strategii zrównoważonego rozwoju, będącej obecnie jednym z bardzo ważnych elementów polityki gospodarczej i społecznej rozwiniętych państw świata, jest oszczędzanie surowców i energii. Implikuje to m.in. poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych, naukowych i technicznych powodujących zintensyfikowanie ponownego zagospodarowania lub odzysku energii z odpadów tworzywowych. Ze względu na to, że dominującą grupę tych odpadów stanowią różnego rodzaju opakowania, działania legislacyjne Parlamentu Europejskiego i państw Unii Europejskiej (w tym też i Polski) są skoncentrowane na wdrażaniu rozwiązań organizacyjno- -prawnych dotyczących zagospodarowania zużytych opakowań1-5).Właściwe wykorzystanie odpadów tworzywowych, w tym głównie poliolefinowych, mających największy udział masowy, jest trudnym zadaniem organizacyjnym i technicznym, stojącym przed współczesną cywilizacją. Warunkiem pełnej realizacji tego zadania jest komplementarny rozwój różnych technologii zagospodarowania odpadów tworzywowych6). Jedna z podstawowych koncepcji tego zagospodarowania, lansowana głównie w państwach Unii Europejskiej, polega na wielokrotnym wykorzystaniu materiałów polimerowych. Jako główne rodzaje ponownego zagospodarowania (recyklingu) odpadów tworzyw polimerowych uznaje się recykling materiałowy (mechaniczny) i surowcowy (chemiczny). Inną formą wykorzystania odpadów jest odzysk energetyczny [...]

 Strona 1